Di Weekend NYHETER

Studie: Yngre syskon oftare egen­företagare

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

NÄSTAN BARA FÖRDELAR. Annica och Marie Eklund trivs med att jobba ihop.

Foto: Joey Abrait

Äldre syskon blir ofta höga chefer. Bland de yngre finns många egenföretagare.

”Skillnaden var större än vi trodde”, säger Erik Grönqvist, en av forskarna bakom studien ”Född till chef?”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Många har uppfattningar om vad som utmärker syskon. De äldre är mer ansvarstagande medan småsyskonen går sin egen väg, är en vanlig åsikt.

”Väldigt många har uppfattningar om hur det ligger till och det har skrivits många böcker om ämnet. Däremot har det tidigare funnits få riktigt bra studier”, säger Erik Grönqvist, filosofie doktor i nationalekonomi.

Erik Grönqvist, som arbetar på IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), tog sig an frågan tillsammans med kollegan Björn Öckert och en amerikansk forskare, Sandra Black.

De använde flera omfattande källor som mönstringsresultat och SCB:s befolknings- och yrkesregister.

Totalt ingår en halv miljon individer i källmaterialet. Forskarna har även haft tillgång till de återkommande enkätundersökningar som görs med 13-åringar om deras studie- och medievanor.

”Styrkan är att vi jämför syskon i samma familj i stället för syskon i olika familjer”, säger Erik Grönkvist.

Slutsatserna är intressanta. Förstfödda män har 33 procents större chans att vara toppchef än män som är nummer tre i syskonskaran.

Vuxenvärlden som inte gjorde tillräckligt

Bland kvinnor är motsvarande effekt ännu större, 60 procent. De äldre syskonen har bättre ledaregenskaper och är mer sociala än de yngre, visar studien som kom i höstas.

En vanlig uppfattning är att yngre syskon oftare söker sig till kreativa yrken.

Något sådant samband finns inte.

Däremot framgår det av undersökningen att yngre syskon oftare blir egenföretagare.

”Det kan bero på att småsyskon är mer kreativa och riskbenägna. Men det kan också bero på att de har svårare att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden”, säger Erik Grönqvist.

Lågt engagemang för barnens rätt

Vad är då orsaken till att platsen i syskonskaran påverkar vilka som blir chefer eller egenföretagare? Enligt den svenskamerikanska studien handlar det inte om biologi.

”Vi ser att sambanden styrs helt och hållet av sociala faktorer. Vi ser att barn som är äldre syskon läser fler böcker, gör mer läxor och talar mer med sina föräldrar om skolarbetet. Lärdomen man kan dra är att uppväxtmiljön i familjen kan variera mellan syskon”, säger Erik Grönqvist.