Di Weekend NYHETER

Röhsska på banan igen

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

NYPREMIÄR. Den nya museichefen Nina Due får äntligen öppna portarna på Röhsska efter ett utdraget renoveringsarbete.

Cicci jonson, Bilduppdraget

Efter nästan två år öppnar Röhsska museet på lördag åter portarna för allmänheten. Med respekt för historien är det nu dags att blicka framåt, anser museichefen Nina Due. Attityden gäller så väl samlingarna som arbetsmiljön.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

De stora stenlejonen vaktar fortfarande trappan upp till Röhsska museet, men nu har det blivit enklare även för dem som finner trappor utmanande att ta sig in till utställningarna. Vid sidan av den gamla porten finns nu nämligen en ny entré med hiss.

Väl inne i huset har foajén moderniserats och tillgängligheten till arkitekturhallen och auditoriet blivit bättre.

Museichefen Nina Due kom till Göteborg efter 23 år i London, senast som utställningschef på Design Museum i London. Inte på grund av att museichefsjobbet på Röhsska blev ledigt, utan för att hennes man fick jobb i staden.

”Att åka hit utan att ha ett jobb var något jag valde, men jag tyckte inte om att inte jobba”, säger hon.

När sedan tjänsten på Röhsska blev utlyst kändes det som en självklarhet att söka den, trots att hon förstod att arbetet skulle innebära en hel del utmaningar.

Det var nämligen den dåliga arbetsmiljön på museet som gjorde att kulturnämnden i Göteborg beslutade att stänga museet för två år sedan. När museet ändå var stängt bestämde man sig för att passa på att även renovera museet för att öka tillgängligheten. Under tiden placerades personalen ut på andra arbetsplatser inom förvaltningen. Sommaren 2017 kom ungefär 20 personer i den tidigare personalstyrkan tillbaka. Sex valde att sluta.

FAKTA
Utställningar

Inspiration Östasien:

Basutställning i ny form. Berättar om mötet mellan Norden och Östasien genom konsthantverk.

Nytt i samlingen:

Här visas de senaste årens nyförvärv.

Unmaking Democratic Design

Formgivaren Fredrik Paulsen tolkar begreppet demokratisk design genom stolen som föremål. Här får besökarna också vara med och snickra.

Torsten och Wanja Söderbergspris 2018:

Priset tilldelades designern Brynjar Sigurðarson vars arbete knyter an till Islands natur.

VISA MER

”Jag tycker att det var en stor bonus att museet var stängt. Det gav oss tid att arbeta med det här lite privat. Det har nog varit bra för medarbetarna och för mig som ny chef”, säger Nina Due.

När det nu är öppningsdags dras en del gamla känslor upp i ljuset igen. Även om glädjen är stor över att åter släppa in besökare i lokalerna, innebär öppningen därmed en viss anspänning. Samtidigt finns det enligt Nina Due en stark vilja bland medarbetarna att nu blicka framåt.

Detsamma gäller museets innehåll. En av utställningarna heter just Nytt i samlingen. Här ingår bland annat en futuristisk blå dräkt av designern Alexander McQueen ur kollektionen Plato’s Atlantis från 2010 och barnstolen Happy. En del av urvalet till utställningen har gjort i samarbete med Design Lab 5 och elever från Sjumilaskolan i Biskopsgården.

Samtidigt som Nina Due är redo att ta klivet in i framtiden är hon noga med att påpeka att man måste vara ödmjuk inför att det finns en historik och att Röhsska är det enda museet i Sverige med en inriktning på design och konsthantverk, med en helt unik samling.

”Jag vet att det finns en publik som håller Röhsskas samling väldigt kär. Samtidigt har man haft en insamlingsprincip som fokuserar mycket på de designdiscipliner man är mest bekant med. Under de sista 30 åren har ny teknologi och digitala plattformar kommit in och där finns det väl ett behov av att vi granskar oss själva och vad vi vill vara som designmuseum”, säger Nina Due.

”Ska vi vara ett relevant designmuseum måste vi våga utforska de nya designdisciplinerna, utan att glömma vår samling. Sedan ska vi kunna förankra det i historien.”

Röhsska driver också kampanjen Design is Everywhere.

”Vi har så klart inte alla svar innan öppning, men vi vill starta en konversation. I vår samling berättas en ganska linjär historia utifrån ett europeiskt perspektiv”, säger Nina Due.

Det är också en av anledningarna till att de orientaliska samlingarna på lördag visas i nytt ljus. I en tid då Kina blir en allt viktigare aktör för svenska företag, inte minst i Göteborg där kinesiska Geely utöver ägarskapet i Volvo Cars också köpt in sig i Volvo Group, har Röhsska valt att fokusera på hur mötet med östasiatisk form inspirerar dagens formgivare. Med hjälp av lokala konstnärer har kopior gjorts av vissa av föremålen, så att besökarna kan hantera dem. På så sätt kan en ny dialog uppstå.

På lördag för besökarna också möjlighet att se den stol som Fredrik Paulsen fått i uppdrag av Röhsska att ta fram som en tolkning av begreppet demokratisk design. Både material och arbetsförhållanden är aspekter som kan vägas in i begreppet, resonerar Nina Due. När klimatet förändras och haven fylls med plast är det viktigt med en dialog. I sommar kommer därför den tillfälliga utställningen havsplast lyfta sådana frågor.

”Vår förhoppning är att vi kan presentera utställningen på ett sätt som utmanar våra tankar om konsumtion och som ger inblick i hur formgivare jobbar med plast och alternativa material”.

Renoveringen gick på 15 miljoner Under tiden som museet har varit stängt har inga biljettintäkter kommit in, vilket har lett till ett visst ekonomiskt pusslande. Museibutiken kommer att drivas av Röhsska, medan kaféet har lagts ut på entreprenad. Driften av museet finansieras av kulturförvaltningen i Göteborg, men när det kommer till inköp till samlingarna kan medel användas ur vissa fonder.