Di Weekend NYHETER

Näringslivet får hemläxa

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Joey Abrait

I fredags intogs Stockholms universitets lokaler av nya elever. Mitt i läsårets första termin var det dock inga nya kandidat- eller doktorandstudenter, utan i skolbänkarna satt näringslivets absoluta toppskikt såsom Swedbanks Birgitte Bonnesen, Nordstjernans Tomas Billing och Stora Ensos Karl-Henrik Sundström. Målet? Att lära sig hållbarhet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

”Ett ansvar vi har är att bygga broar mellan den kunskap som vi har och tar fram, och de som formar samhället. Där är ju näringslivet centralt. En stor del av världens arbetskraft, ekonomi och planetpåverkan drivs av det”, säger Lisen Schultz, programansvarig för näringslivstopparnas utbildningsprogram och vice-forskningschef på Stockholm Resilicence Center.

Programmet kallas ”Transformative Business Leadership for a Prosperous Planet” och sprids ut över tre tillfällen. Efter fredagen, som var programmets första etapp, fick deltagarna en hemläxa; att analysera hur deras respektive bolag står sig jämfört med världens klimat- mål.

”De verktyg som vi kommer att titta på i programmet ska hjälpa deltagarna att navigera i omställningen till en hållbar verksamhet. Exempelvis översätta Parisavtalet och andra globala hållbarhetsmål till mål som driver innovation i den egna verksamheten. Dessutom måste vi bli bättre på att analysera de spår våra bolag lämnar på miljön. Vi är bra på att redovisa våra finansiella resultat, men sämre när det gäller påverkan på samhälle och ekosystem”, säger Lisen Schultz. 

Förutom Stockholm Resilience Center ligger Pontus Schultz stiftelse för ett mänskligare näringsliv bakom hållbarhetsinitiativet. Stiftelsen grundades till minne av Lisens man, journalisten och entreprenören Pontus Schultz som avled i en cykelolycka 2012. Tidigare hade stiftelsen gett ut priser till entreprenörer och vd:ar som agerat för hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Ifjol, efter fem år med det konceptet, var det dags för förändring. 

”Vi kände ju att stiftelsens årliga seminarier var väldigt inspirerande, men vi ville komma närmare handling. Dessutom märkte vi ett intresse hos näringslivet för centret, våra föreläsningar och vår forskning”, säger hon. 

FAKTA
Några av programmets deltagare:

Helena Norrman, marknads- och kommunikationschef på Ericsson.

Karl-Henrik Sundström, vd på Stora Enso.

Henrik Henriksson, vd på Scania.

Birgitte Bonnesen, vd på Swedbank.

Pia Anderberg, hr-chef på Axel Johnson.

Carl Cederschiöld, vd Handelsbanken fonder.

VISA MER
FAKTA
Pontus Schultz stiftelse

Pontus Schultz var en journalist, publicist och entreprenör. Vid sin död 2012 var han chefredaktör för Veckans Affärer. Stiftelsen strävar efter ett näringsliv som främjar jämställdhet, hållbarhet och mångfald.

VISA MER
FAKTA
Stockholm Resilience Center

Forskningscenter som grundades 2007 med anslag från Mistra – stiftelsen för miljöstrategiska studier. Centret är en del av Stockholms Universitet och samarbetar med Kungliga Vetenskapsakademien. Nischen är att man bedriver så kallade tvärvetenskapliga studier.

”Tvärvetenskaplig innebär att man definierar forskningsfrågor, utvecklar metoder och tolkar resultaten tillsammans. Det behövs mer integrerade angreppssätt för att förstå dagens utmaningar, säger Lisen Schultz.

VISA MER

Executiveprogrammet lanserades och visst fanns intresset. Forskningscentret valde att hålla ansökan öppen, vilket ledde till att man nu har tvingats säga nej till flera intresserade deltagare.

”Vi ville ha en tillräckligt liten skara för att kunna etablera en djup kunskap i den deltagargruppen. Att människor med den här tyngden i näringslivet väljer att lägga så här mycket tid och engagemang för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågan är väldigt glädjande. En signal om att den här frågan är viktig för både planet och affärer och bör tas på allvar.”

22 år på samma sommarjobb

Lastbilsjätten Scanias vd Henrik Henriksson är en av deltagarna i programmet. 

”Vi har som bolag bestämt oss för att skifta mot ett helt hållbart transportsystem, då logistiken är en av de stora bovarna i klimatförändringarna. Frågan kring klimatförändring ligger mig varmt om hjärtat, och är nog den största utmaningen som mänskligheten står inför”, säger han till Di.

”I många avseenden står ledningar inom olika företag inför samma utmaningar. Under programmet hoppas jag att vi på Scania kan dela med oss av vissa områden där vi har kommit långt, men också lära oss av både andra företag och kunniga föreläsare.”

Scania är långt ifrån ensamma om att tänka mer miljövänligt. Företag visar generellt ett större intresse för hållbarhetsfrågan, menar Lisen Schultz. 

”Jag tycker vi kan se en skillnad bara det senaste året, det finns en växande efterfrågan på arbete med hållbarhetsfrågor. Bolagens kunder, investerare och talanger kräver det. Intresset är definitivt växande, men det behövs mer kunskap”, säger hon. 

Anrikt utbyte över Atlanten Vad hoppas ni uppnå med det här utbildningsprogrammet? 

”Med den här makten i rummet hoppas vi kunna tippa utvecklingen åt rätt håll. Att vd:arna ska se sina verksamheter i nytt ljus. Det är ju självklart individuellt, alla bolag som är med är ju väldigt olika. Men det ska bli spännande att bi vad som uppstår mellan de här deltagarna. Det kan finnas initiativ man kan ta tillsammans, som får ännu större effekt.”

Sista helgen i november äger den andra delen av programmet rum, och det avslutas sedan med i april nästa år. Då för att blicka framåt för att se hur näringslivets toppar ska gå vidare när de lämnar bänkarna i hållbarhetsskolan. 

”Det första steget är att se till att ens eget bolag är hållbart, och det andra är att hela ens kundkrets och leverantörskedja är det. Det tredje steget är att bidra till att hela näringslivet blir hållbart.”