Di Weekend NYHETER

Med plats för alla att växa

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

VÄXTKRAFT. Daniella Adamos, som är arbetstagare hos Conexi, är för närvarande på avdelningen Gröna rummet på Ikea Barkarby där hon ställer i ordning bland blommor och ljus.

Jonas Eng

Många med diagnoser inom autismspektrumet kommer inte ut i arbetslivet. Men flera stora arbetsgivare ser fördelar med att anställa personer med särskilda behov. ”Ett team blir mer sammansvetsat när man har olika människor i gruppen”, säger Maria Ängsberg på Ikea i Barkarby.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

I veckan uppmärksammades Världsautismdagen. Syftet är att sprida kunskap om autism och därigenom minska fördomarna mot personer med denna typ av funktionsvariation.

”I dag talar man om ett autismspektrum och inom det fältet kan man uppvisa olika funktionshinder av varierande grad”, säger Kristofer Erlandsson, ordförande för Autism- och Aspergerföreningen i Stockholm.

”Förbundet har i dag cirka 17 000 medlemmar. Det är ett antal som har ökat under senare år eftersom antalet diagnoser gått upp. Jag tror inte att det beror på någon ökad incidens utan mer på en större förståelse för funktionshindret och förfinade diagnosmetoder”, fortsätter han.

De diagnoser som ingår i autismspektrumet kallas kort för ASD, från engelskans Autism Spectrum Disorder, och innefattar diagnoser som Aspergers syndrom och atypisk autism. Även om diagnoserna skiljer sig åt har personer med ASD ofta begränsningar inom socialt samspel och kommunikation. Det är också vanligt att samtidigt ha andra diagnoser som ADHD eller ADD.

Att hitta ett passande arbete kan därför vara extra svårt för personer med autism, speciellt om arbetsgivarna inte har tillräcklig kunskap. I Sverige finns det 900 000 personer mellan 16–64 år som har någon form av funktionsnedsättning och av dem anger 25 procent att de har blivit diskriminerade i arbetslivet på grund av sin begränsning.

”Det är både ett mänskligt och ekonomiskt slöseri. Det finns alltför många som sitter hemma eller som blir förtidspensionerade när det bara behövs förståelse för individens funktionshinder och arbetsuppgifter som är anpassade efter förmåga”, säger Kristofer Erlandsson.

FAKTA
Autism Spectrum Disorder

Autism, eller Autism Spectrum Disorder (ASD), är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innefattar diagnoser som Aspergers syndrom och atypisk autism. Personer med ASD kan ofta ha svårt att avläsa sociala koder och kan uppfatta saker på ett annorlunda sätt än andra. Men de kan också vara mer detaljfokuserade och bättre på att koncentrera ordentligt på en uppgift i taget.

VISA MER

För att bemöta detta problem har flera företag aktivt tagit steg för att anställa personer med speciella behov. Ett av dessa är it-bolaget Left is right som i huvudsak bara anställer personer med ASD.

”Vi individanpassar, så det finns inga färdiga jobbmallar och jag kan tycka att man alltid borde tänka så. Vi som har en diagnos behöver det, då våra vardagsliv påverkas mycket av den personlighet vi har. Men det finns många andra människor som också är känsliga eller har svårt för specifika saker”, säger Lotta Rizzo, projektledare och konsultchef på Left is Right.

Han skruvar ihop det nya Ikea

Hon upplever att det finns många fördomar gentemot personer med funktionsnedsättningar och i stället för att bara se begränsningarna behöver fler fokusera på förmågorna.

”Det finns saker som man faktiskt är bättre på. Personer med autism och Asperger är bättre på att se detaljer och man får en anställd som är otroligt lojal”, säger Lotta Rizzo.

Även Ikea har i vissa av sina varuhus öppnat upp för arbetsförberedande träning specifikt för personer inom autismspektrumet. De många olika avdelningarna underlättar för de som arbetstränar, då de kan testa olika arbetsområden utan allt för stora förändringar. De fortsätter gå igenom samma personalentré, använda samma omklädningsrum och uniform oavsett om de är på lagret eller på barnavdelningen.

Allt sker genom företaget Conexi som driver en arbetslivsförberedande verksamhet. Kommunen köper plats hos Conexi som sedan utför individanpassade kurser och träning för personer med ASD i Ikeas varuhus.

Bland de arbetstränande finns Daniella Adamos, som har varit hos Ikea Barkarby strax utanför Stockholm i fyra år. I dag är hon på avdelningen som kallas Gröna rummet och ställer i ordning bland blommorna och doftljusen. Även om hon arbetar självständigt så finns alltid en handledare i byggnaden.

”Stödet från Conexi hjälper absolut men Ikeapersonalen är så trevlig så man känner sig som en av dem”, säger Daniella Adamos.

”Dåligt självförtroende drev Kamprad”

Samarbetet påbörjades 1999 med Ikea Kungens Kurva och med Barkarby år 2003. De egna anställda har fått lära sig mer om autism genom föreläsningar och frågestunder vilket gjort att arbetsmiljön blivit bättre för alla.

”Ett team blir mer sammansvetsat när man har olika människor i gruppen. Vi ser att de får en annan acceptans och öppenhet till människors olikheter och blir mer tillåtande både mot kunder och kolleger”, säger Maria Ängsberg, ställföreträdande varuhuschef på Ikea Barkarby.

Från Lotta Rizzos perspektiv är det, förutom att vara tillåtande, också viktigt att man lär känna hur alla sina anställda kommunicerar – oavsett om de har en diagnos eller inte. Men om det någon gång blir fel i arbetet så kan det behövas extra förståelse.

”Det är viktigt att man inte får någon att känna sig dum, för när man är autistisk har man råkat ut för missuppfattningar hela livet. Många är inåtvända, inte bara på grund av diagnosen, utan för att man blir det med tiden när man är rädd för att göra mer fel.”