Di Weekend NYHETER

Ljusning för Bukowskis

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Packis i stranden av August Strindberg.

Foto: Bukowskis

Auktionshuset Bukowskis redovisar katastrofsiffror för fjolåret. Det framgår av årsredovisningen som Di tagit del av.

Men förlusttrenden kan vara på väg att vända.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

I slutet av förra året kunde auktionshuset Bukowskis, som ägs av oljefamiljen Lundin, flytta in i sina nyrenoverade lokaler vid Berzelii park i centrala Stockholm. Men under stora delar av förra året var lokalerna stängda för ombyggnationen, och två av de tre mest prestigefyllda auktionerna för Bukowskis fick hållas i andra lokaler.

Både renoveringen och de flyttade auktionerna har satt sina spår i årsredovisningen för 2016, som Di har tagit del av. Under verksamhetsåret sjönk omsättningen för auktioner till 729 miljoner kronor, drygt 70 Mkr än 2015. Samtidigt fortsatte förlusttrenden, där företaget redovisar negativt resultat för fjärde året i rad. Under 2016 uppgick förlusten till 58 Mkr, jämfört med en förlust på 18 Mkr under 2015.

”2016 var ett förlusttyngt år där man beslutade sig för att göra en omstrukturering av verksamheten, men det har varit nödvändiga åtgärder för att bryta den förlusttrend som Bukowskis har uppvisat de senaste åren och bädda för en sund ekonomi framgent”, säger Louise Arén, vd för Bukowskis.

Men de tråkiga siffrorna för auktionshuset kan inte enbart förklaras av renoveringen. I årsredovisningen framkommer att man har en extraordinär personalkostnad om 8,2 Mkr som bland annat är kopplad till Louise Aréns tillträde i september förra året. Då gjorde Bukowskis hastigt sitt fjärde vd-skifte sedan 2009. I samband med vd-bytet följde också stora personalförändringar, där ett flertal tidigare nyckelpersoner på Bukowskis lämnade företaget och vittnade om ”dålig stämning” på Bukowskis.

Innebär omstruktureringen att ni är färre i dag?
”Det skulle jag inte säga. Vi är som alla andra måna om att ha rätt kompetens så några har slutat och några har tillkommit. I dag är vi i princip lika många som för ett år sedan.”

Samtidigt framkommer det att man har fått skriva ned goodwill med 21,7 Mkr på verksamheten i Norrköping i samband med att den lades ned. En verksamhet man bara hade drivit i fem år, då Bukowskis under Michael Storåkers ledning förvärvade Norrköpings auktionsverk 2011.

FAKTA
De fem dyraste verken i vår:

August Strindberg, ”Inferno” (”Inferno-tavlan”). 18 575 000 kronor.

August Strindberg, ”Packis i stranden”. 11 393 000 kronor.

Anders Zorn, ”Timret går”. 7 350 000 kronor.

Carl Fredrik Hill, ”Afton”. 6 125 000 kronor.

Carl Larsson, ”Titt-ut”. 5 635 000 kronor.

VISA MER

Hur kom sig att ni lade ned verksamheten i Norrköping?
”Det var ett beslut som togs före min tid så jag vet inte på vad man grundade det beslutet.”

Hur mycket av resultatet för 2016 skulle du säga beror på vad tidigare ledningar gjort och inte gjort?
”Jag vill inte spekulera i det och inte heller recensera mina företrädare. Mitt uppdrag är att fortsätta det förändringsarbete som styrelsen har beslutat att genomföra.”

De tjänar bäst i musikvärlden

Men det nya året har börjat betydligt ljusare för Bukowskis. Inte bara för att de nya lokalerna fått bättre belysning och fler vitmålade väggar, utan för att omsättning för de fem första månaderna 2017 ökat med 10 procent jämfört med samma period i fjol. Det totala slutpriset för de fem slagauktionerna under våren uppgick till 161,3 Mkr, det vill säga 20 Mkr mer än under våren 2016.

Samtidigt har Bukowskis sålt samtliga av de fem dyraste verken i Norden under 2017 och uppnådde den nordiska marknadens högsta snittpriser på både online- och slagauktionerna.

”Jag är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma hittills under 2017”, säger Louise Arén.

Kommer ni kunna fortsätta såhär resten av året?
”Vi har höga mål och förväntningar och vi fortsätter att jobba lika intensivt i höst. Målsättningen är att vi ska kunna leverera vinst vid årets slut.”

Men trots den fina starten på året, meddelade Louise Arén på måndagen att sju medarbetare på kundtjänst- och marknadsavdelningen kommer att få lämna företaget. Det är en nödvändig omorganisering för att nå målet om högre lönsamhet, skriver hon i ett mail.

De senaste åren har auktionsmarknaden genomgått stora förändringar när alltmer av försäljningen flyttar ut på nätet. Där har Bukowskis under lång tid arbetat med att bygga upp och öka intresset för sina onlineauktioner. En av Louise Aréns uppgifter som vd är att ytterligare sätta fart på auktionshusets digitala verksamhet.

Vikingatiden inspirerar till affär

”Men redan nu vågar jag påstå att vi är ett av Europas modernas auktionshus, och vi får regelbundet förfrågningar från auktionshus i Europa som undrar hur vi har byggt vår plattform och vill ha vår hjälp för att göra samma resa”, säger Louise Arén.

Vilka trender ser du på auktionsmarknaden?
”Klockor och modern design är kategorier vi har satsat mycket på det senaste året och där vi ser ett stort intresse från både en yngre och internationell publik.”

Ni rekryterade bland annat två klockexperter från en konkurrent förra året. Men vilken föremålskategori bidrar mest till omsättningen?
”Konst, design och konsthantverk fortsätter att vara uppskattat. Även om vi har god lönsamhet inom många kategorier.”