Di Weekend NYHETER

»Kvotering löser inte problemet«

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Mikaela Lundh – Female Economist of the year.

Foto: Juliana Wiklund

Di ställer sju frågor till Mikaela Lundh, toppstudent på Handelshögskolan i Stockholm, som utsetts till Female Economist of the year.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Du är den sextonde stipendiaten och därmed en förebild. Vilka andra framstående kvinnor ser du upp till?
”Jag ser upp till kvinnor som mot alla odds ovillkorligen kämpar för det som är rätt och fortsätter att kämpa trots motgångar. Hillary Clinton är ett exempel. Michelle Obama har gjort ett extremt framstående arbete, och här hemma är jag imponerad av hur Susanna Campbell har kämpat på Ratos.”

Hur viktigt är det för dig att få den här utmärkelsen?
”Jag har nog aldrig tidigare velat få något så mycket som den här utmärkelsen. Jag är väldigt glad att stipendiet gäller en plats på Citi. Det finns inget bättre sätt att kombinera mitt intresse för finansbranschen och den passion jag har för kvinnligt ledarskap.”

Vad i finansbranschen är det som lockar dig?
”För det första att man kan påverka hela länders, företags eller individers utveckling finansiellt både sett över tid och i skala. För det andra att man löser problem i realtid. Allt man gör på den finansiella marknaden får omedelbar effekt, vilket är en cool dimension som gör att man måste vara på tårna. Beroende på vad man jobbar med kan man även få vara med under hela resan från det att ett företag fattar beslut om att söka en börsnotering tills det ringer i börsklockan.”

I stipendiet ingår en skräddarsydd roll på storbanken Citi under året. Vad ser du fram emot mest?
”Framför allt att få jobba internationellt. Det passar bra med min masterexamen från Handelshögskolan i International business och min uppväxt utomlands. Och det ska bli väldigt spännande inte minst i och med att jag bland annat får Nordenchefen Eirik Winter som en av mina mentorer.”

Vad siktar du på att arbeta med framöver?
”Det vore jättekul med en ledande befattning i en bank som Citi eller liknande, och kunna jobba med frågor som att få fler kvinnor att söka sig till finansbranschen.”

Ska man kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser?
”Det är en jättekomplicerad fråga, personligen är jag emot kvotering och tycker det är bra att regeringens förslag har skrotats eftersom det är en inskränkning i äganderätten i företag. Kvotering löser inte det underliggande problemet. Viktigare är att flytta frågan från styrelserummet och jobba på alla nivåer. Man behöver börja redan på förskolenivå och uppmuntra och inspirera tjejer.”

Vilken är den bästa affär du har gjort?
”Svårt att säga, men förmodligen min utbildning. Om inte annat har min sämsta affär varit cyklar. Jag cyklar till jobbet och har lyckats bli av med fem begagnade cyklar under ett år.”