Di Weekend NYHETER

”Kul att inte arbeta med andras pengar”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

"Jag kommer inte att ha en formell roll, men vara en väldigt engagerad ägare", säger Magnus Böcker.

Di Weekend ställer 6 frågor till Magnus Böcker, tidigare chef för Singaporebörsen, Nasdaq i USA och OMX i Stockholm, som nu köper in sig i svenska konsultbolaget Lynxeye.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

1. Lynxeye grundades 1999 av Christian Ihre och Johan Ekelin och har arbetat med varumärkesfrågor för bland annat Volvo, Absolut, H&M och Spotify. Du gick nyligen in som ny delägare via ditt bolag Blibros. Varför?

”Blibros investerar i tillväxtbolag inom den digitala omvandlingen och där passar Lynxeye in väldigt bra. De är världsledande inom sin nisch och ska utmana globala bolag att tänka nytt. Lynxeye är unikt duktigt på varumärkesstrategi och har enorm potential för internationell tillväxt i tre områden: geografiskt, digitalt och design.”

2. Tidshorisont?

”Den geografiska resan började i Asien för drygt två år sedan. Vi fortsätter där parallellt med Storbritannien och USA. Asien-satsningen kommer att märkas redan i år. Satsningarna på digital och design kommer också att synas under 2016 men framför allt 2017.”

3. Lynxeye omsättning minskade från 73 miljoner kronor 2011 till 57 Mkr 2015 samtidigt som nettomarginalen föll från 27 till 11 procent. Hur ska du vända trenden?

”Jag ser det inte som en trend utan en följd av en medveten satsning. Sätter man de tyngsta konsulterna på en ny marknad, Asien, tappar man inledningsvis. Christian Ihre flyttade till Singapore, det var så vi träffades och det hela började.”

4. Varför vill du jobba med varumärken?

”Jag har jobbat i företag med starka varumärken och vet hur viktigt det är. Nu ökar efterfrågan på strategisk varumärkeskompetens markant, och i Asien – som ligger mig nära – handlar mycket av tillväxten om att ta marknadsandelar på en snabbt växande konsumentmarknad.”

5. Vad blir din roll i Lynxeye?

”Blibros vd Jonas Lindström går in i Lynxeyes styrelse. Jag kommer inte att ha en formell roll, men vara en väldigt engagerad ägare och introducera Lynxeye till många av de asiatiska företag som jag har haft förmånen att jobba med de senaste åren.”

6. Blibros köpte en tredjedel av Lynxeye för en hemlig summa. Hur ser exit-villkoren ut?

”Det finns inga! Det är det som är kul med att inte arbeta med andras pengar. Då behöver man heller inte krångla till det utan kan göra långsiktiga affärer med de som man tror på.”