Di Weekend NYHETER

Hon styr Ikea mot klimatmålen

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

LEDER IKEA. Åsa Skogström Feldt är ansvarig för Ikea Social Entrepreneurship BV, ett uppdrag som i mångt och mycket handlar om kontakter med små, lokala initiativ. ”Det öppnar för fler partnerskap, vilket ju är hela idén med FN:s hållbara utvecklingsmål”, säger hon.

Jenny Leyman

Genom ett dotterbolag som kan investera i sociala entreprenörer ska Ikea bidra till att utrota fattigdom i världen. Chefen för Ikea Social Entrepreneurship BV, Åsa Skogström Feldt, rapporterar direkt till möbeljättens koncernchef.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Socialt entreprenörskap och sociala företag kan enklast beskrivas som bolag som drivs med dubbelt syfte: både göra ekonomisk vinst och skapa positiva samhällseffekter, och det genom att lösa olika sociala eller miljömässiga utmaningar.

Begreppet förknippas vanligtvis med innovativa uppstartsföretag som kommer med nya lösningar på gamla problem. Det är mer ovanligt att storföretag som Ikea engagerar sig i området.

”Men alla företags värdekedjor kommer från någonstans och långt ute i alla led finns det möjligheter att skapa positiva sociala effekter”, säger Åsa Skogström Feldt.

Hon tillträdde posten som ansvarig för Ikea Social Entrepreneurship BV för knappt två år sedan och flyttade då tillbaka till Malmö, efter några år på Manhattan där hon arbetat som global chef för hjälporganisationen Hungerprojektet.

Arbetet utgår dock från huvudkontoret i Holland och hon rapporterar direkt till Torbjörn Lööf, koncernchef för hela Inter Ikea som äger Ikea-varumärket och ansvarar för produktutveckling och relationen med tillverkarna.

FAKTA
Agenda 2030 och Globala målen

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, som världens länder enades om i september 2015.

Målen handlar om allt från att utrota fattigdom till innovationer för hållbar tillväxt.

Mål 1 har rubriken ”Ingen fattigdom” och beskrivs i sammanfattning: Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Mer information om Agenda 2030 finns på globalamalen.se

VISA MER

Att det blev just ett BV, som är en holländsk bolagsform för företag med ett socialt syfte, och inte en stiftelse berodde på att Ikea vill kunna låna ut eller investera pengar. Det kan till exempel handla om att hjälpa företag genom det som brukar kallas ”the valley of death”, perioden efter att ett affärskoncept testats på marknaden tills försäljningen kan finansiera fortsatt expansion.

Samtidigt är Ikeas signum storskalighet som skapar möjlighet att hålla låga priser. Åsa Skogström Feldts uppdrag handlar snarare om kontakter med små, lokala initiativ.

”Det öppnar för fler partnerskap, vilket ju är hela idén med de hållbara utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi har gjort affärer med sociala entreprenörer i sex års tid, också långt bak i inköpskedjan i områden där Ikea inte kunnat göra affärer annars.”

Hon syftar bland annat på kvinnor i Indien och Jordanien, men även på Yallatrappan – ett svenskt socialt företag där kvinnor som varit långt från arbetsmarknaden nu säljer sömnadstjänster vid Ikea-varuhuset i Malmö. Kunder kan få till exempel gardiner uppsydda av tyg de just köpt.

Hittills finns sex internationella projekt och ett tjugotal lokala. Sammanlagt ska de ha gett cirka 15 000 personer en tryggare försörjning – och med familjemedlemmar inräknat påverkat omkring 60 000 personer positivt, enligt Åsa Skogström Feldt. Nästa steg är att se om det går att bygga liknande projejt i större skala.

”Det har varit lärande, både kring vad som krävs och vad det finns för möjligheter. Vi tittar på olika sätt att få in det på flera ställen i organisationen. Kan vi konceptualisera det så att det är lättare att upprepa? Och hur kan vi göra systemförändringar internt, så att detta blir något mer än bara en insats på marginalen?”

Kunskaperna ska inte bara användas på Ikea. Tillsammans med det globala nätverket Ashoka för sociala entreprenörer drar möbeljätten igång en så kallad accelerator där ett dussin sociala företag får hjälp att utvecklas och växa.

Åsa Skogström Feldts kombinerade erfarenheter från jobb i näringslivet och den ideella sektor gör att hon har en annan syn på området socialt entreprenörskap än personer som kommer från en strikt kommersiell bakgrund.

”Det är oerhört lärorikt att gå fram och tillbaka mellan näringslivet och den ideella sektorn, som har arbetat länge med stora förändringsteorier. Där har näringslivet mycket att lära”, säger Åsa Skogström Feldt.

”Men jag tror att Agenda 2030 bidragit till att företag tänker mycket mer på detta nu och insett att inget av de 17 målen är något vi kan lösa var och en, utan vi måste samverka. Jag kan rekommendera alla att vara mer sektoriella gränsgångare.”