Di Weekend NYHETER

Hjälper företag att stoppa penningtvätt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Jack Mikrut

Med hjälp av maskininlärning ska banker och andra företag bli bättre på att förhindra penningtvätt. Bakom lösningen står Stockholmsbolaget Acuminor.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Korruption, mutor och organiserad brottslighet hör till saker som världens länder måste bekämpa för att uppnå målen om hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 (se faktaruta).

Minskad penningtvätt pekas i sammanhanget ut som ett viktigt delmål för att komma åt olika former av brott.

”FN uppskattar att volymen av brottspengar uppgår till två triljoner euro varje år. Det är ohyggliga summor och miljontals människor påverkas varje dag”, säger Martin Nordh, som tidigare arbetat som polis, jurist i regeringskansliet och med riskhantering på bank.

Tillsammans med ytterligare fyra personer med liknande bakgrund har han grundat Acuminor, som med hjälp av maskininlärning tar fram analyser av hur penningtvätt går till.

”De kriminella utnyttjar banker, advokatbyråer, revisionsbyråer, fastighetsbolag och andra för att flytta pengarna. Polisen ser det inte, utan det har kunnat pågå i skymundan.”

FAKTA
Agenda 2030 och globala målen

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, som världens länder enades om i september 2015.

Mål 16 har rubriken ”Fredliga och inkluderande samhällen” och handlar bland annat om rättvisa institutioner för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld.

VISA MER

Tanken är att företag som ligger i riskzonen för att utnyttjas av penningtvättare ska kunna analysera luckor i sina egna rutiner och även hitta misstänkta beteenden bland kunderna.

På senare tid har lagstiftningen dessutom skärpts så att kraven och ansvaret har ökat för många bolag, som måste förstå vilka risker som finns för att de blir utsatta och kunna visa att de agerat för att förebygga penningtvätt.

Miljardär med bondförnuft

”Om bolagen inte följer de nya regelverken så blir de av med sin licens eller får vite och personligt straffansvar för styrelse och ledning. Så det här är väldigt högt upp på styrelsernas agendor, särskilt i EU och USA”, säger Martin Nordh.

Ett av huvudproblemen som Acuminor försöker lösa är att mycket av arbetet för att förebygga penningtvätt hittills skett manuellt, samtidigt som det inte funnits tillräckligt många experter på området, enligt Martin Nordh.

”Vi samlar in information om brottsliga tillvägagångssätt från hundratals öppna källor som Europol och Interpol. Det handlar om hur de kriminella gör som vill utnyttja systemet. Sedan analyserar vi det så att det blir begripligt för en bank, så de ser hur det påverkar dem.”

Hittills har bolagets utvecklingsarbete finansierats genom en riskkapitalinvestering från Brightly Ventures på 15 miljoner kronor, men sedan i somras har Acuminor också börjat sälja produkten.

”Vi har i dag cirka 15 kunder och samarbetspartner, bland annat Spelinspektionen, Marginalen Bank, Malmö universitet samt ett antal konsult- och tech-bolag”, säger Martin Nordh.

De ger storklubbarna nytt blingbling

Affärsmodellen bygger på ett abonnemangsupplägg, där kunderna för en årslicens får fri tillgång till analyserna för att kunna göra egna riskbedömningar. Acuminor säljer däremot inga konsulttjänster, utan kunderna får i sådana fall hyra in egna säkerhetsrådgivare.

För att inte förlora något försprång på marknaden planerar Acuminor att ta in ytterligare en runda kapital under vintern. Anledningen är att öka tempot i försäljningen och kunna nå ut på fler marknader samtidigt, enligt Martin Nordh.

”Vi är först med att göra detta och vill behålla det försprånget så långt det går, så vi vill kunna sälja våra produkter på så många marknader som det bara går.”