Di Weekend NYHETER

Här är asperger en fördel

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Joey Abrait

Personer med autism och asperger riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet, men flera it-konsultbolag har insett att gruppen kan vara en tillgång vid mjukvarutester. Norska Unicus har anställt ett femtiotal personer med asperger.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

”Vi tar till vara autism och ser det som en komparativ fördel vid mjukvarutester, en tillgång som andra it-konsulter inte har”, säger svensken Lars Johansson-Kjellerød.

Han grundade Unicus i Norge för drygt tio år sedan. Inspirationen kom från danska Specialisterne, som var tidigt ute med ett koncept där egenskaper som förknippas med autism kan vändas till en fördel på arbetsmarknaden.

”Jag hade ingen koppling till vare sig it eller autism, men förälskade mig i affärsidén och bestämde mig för att starta en liknande verksamhet.”

Första kund var Telenor, som såg möjligheten att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden genom att välja Unicus för it-tjänster de ändå upphandlade.

”Telenor gillade idén att kunna göra skillnad, men de såg också att vi gjorde jobbet lika bra och till och med hittade fel som andra inte hittade. Så de är kvar som kund tio år senare”, säger Lars Johansson-Kjellerød.

FAKTA
Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, som världens länder enades om i september 2015.

Målen handlar om alltifrån att utrota fattigdom till innovationer för hållbar tillväxt.

Mål 10 har rubriken ”Minskad ojämlikhet” och handlar om en rättvis fördelning av resurser såväl ekonomiskt och socialt som politiskt oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder.

VISA MER
FAKTA
Asperger

Aspergers syndrom är en av diagnoserna i AST, autismspektrumtillstånd, som är ett samlingsnamn för olika typer av autism. Ibland kallas Aspergers syndrom för högfungerande AST. Ofta används det kortare namnet, asperger.

Ungefär en person av 200 anses ha Aspergers syndrom. Begåvningen är normal, och för vissa över genomsnittet inom några eller flera områden. Det är vanligt att ha stor uthållighet och ovanligt lätt att koncentrera sig på uppgifter som upplevs meningsfulla och intressanta.

Källa: Vårdguiden

VISA MER
FAKTA
Det här är Impact Summit

Sverige står i centrum för en ny rörelse inom hållbart företagande. Det handlar om socialt entreprenörskap, där affärsidén är att skapa största möjliga effekt genom att både lösa samhällsutmaningar och samtidigt ge ekonomisk avkastning.

Di och stiftelsen Norrsken gör en gemensam storsatsning, där Di arrangerar konferensen Impact Summit Stockholm under Norrskens Impact Week i mitten av september.

Fram till konferensen kommer Di att lyfta fram företag som jobbar med impact-investeringar och socialt entreprenörskap för att nå de 17 hållbara utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030.

VISA MER

Trots det har expansionen inte gått så fort som han trodde från början.

”Det är fortfarande något nytt och lite skrämmande att ta in ett team med autism och asperger. Många kunder tror att de måste anpassa sig mycket, trots att det inte är mer jobb med oss än andra konsulter. Tvärtom får de långsiktiga resurser som är dedikerade uppgiften och som jobbar mer och pratar mindre.”

Majoriteten av de drygt 50 konsulterna jobbar ute hos kunderna. Unicus har jobbcoacher som följer upp hur arbetet går och även kan hjälpa till med praktiska rutiner.

”Genom åren har vi lärt oss saker och slagit hål på myter. Till exempel är de här personerna inte statiska, utan bygger erfarenheter om de får en chans att komma in i arbetslivet. De lär sig även de sociala interaktionerna, som ofta är det de är dåliga på. Och det är ofta en lärdom som de gillar”, säger Lars Johansson-Kjellerød.

För tre år sedan bestämde sig bolaget för att expandera utanför Norge och öppnade i Stockholm. Bland kunderna i Sverige finns SEB, Scania, H&M, SVT och Bonnier.

Quiz för schysst behandling

Nyligen inleddes en satsning i Finland, där de första konsulterna ska anställas nu i augusti.

”Vår ambition är att närma oss 110 konsulter nästa år och 150 året därpå samtidigt som vi etablerar oss i ett eller två nya länder.”

För att säkerställa expansionen har bolaget tagit in kapital från norska Ferd, som investerar i sociala entreprenörer och samhällseffekter, så kallad impact investing.

Ferd har en ägarandel på 38 procent i Unicus.

”Syftet har hela tiden varit att de sociala och affärsmässiga målen skulle leva i symbios. Ferd ville se om det gick att skala verksamheten och hjälpa oss att ta den ut i världen.”

Unicus har varit lönsamt sedan start, med undantag för ett av de första åren. I fjol omsatte koncernen 30 miljoner norska kronor med ett rörelseresultat på nära två miljoner. I år hoppas Lars Johansson-Kjellerød nå 40 miljoner i omsättning.

Unicus rekryterar sina konsulter bland långtidsarbetslösa för att hjälpa dem ur utanförskap. Bortsett från den inledande perioden när en ny konsult anställs tar bolaget inte emot stöd från det offentliga, utan verksamheten drivs helt på kommersiella villkor.

»Vi har 1 000 företagare som gör bra saker för barn«

”Vi är i grunden ett it-bolag med en social effekt. Vi ska leverera kvalitet på samma nivå och villkor som alla andra.”

De omedelbara samhällseffekterna är enkla att mäta, enligt Lars Johansson-Kjellerød. Det handlar om hur många personer som går från arbetslöshet till att kunna försörja sig själva. Men långsiktigt vill han även kunna mäta den ökade livskvaliteten.

”När vi mognar som bolag blir det viktigare att mäta livskvalitet och hur vi inspirerar andra. Det är en viktig effekt, om vi kan ändra synen på vad autism och asperger är och vad dessa personer kan vara duktiga på. Att det finns hopp och att de inte behöver gå in i utanförskap resten av livet.”