Di Weekend NYHETER

Förnybart ersätter fossilt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

TESTAR TEKNIKEN I INDUSTRIELL SKALA. Magnus Pettersson, energisamordnare på Höganäs, och Martina Montesino Malmberg, projektledare på Cortus Energy.

Jenny Leyman

Metallpulvertillverkaren Höganäs har investerat ett tvåsiffrigt miljonbelopp för att ersätta fossila bränslen med restprodukter från skogsindustrin. Tekniken har utvecklats av First North-bolaget Cortus Energy.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Jakten på förnybara bränslen som kan minska stålindustrins klimatpåverkan har pågått i flera års tid. Nu hoppas Höganäs AB att de har hittat en metod som helt kan eliminera utsläppen från bränsle och kol i reduktionsprocessen under ståltillverkning.

Metoden går ut på att använda skogsråvara för att tillverka förnybar energigas och träkol. Tekniken testas just nu vid Höganäs anläggning i Skåne.

Utmaningen med förnybara bränslen har hittills varit att hitta något som möter kraven i produktionen, både vad gäller hur mycket energi det finns i bränslet och att det klarar att hålla en hög och jämn temperatur, förklarar Höganäs energisamordnare Magnus Pettersson när han visar runt vid anläggningen.

”De flesta förnybara bränslen kommer rent tekniskt inte att fungera. Biogas fungerar däremot, men volymerna är inte tillräckliga för behoven i stålbranschen”, säger Magnus Pettersson.

”Kostnadsläget är dessutom tre gånger så högt som med dagens teknik och det vill kunderna inte betala. Faktum är att ytterst få kunder ens ställer frågor om klimatpåverkan. De vill ha bästa pris och kvalitet.”

I jakten på ett alternativ som även skulle vara ekonomiskt hållbart stötte Höganäs på Cortus Energy, som har utvecklat en metod för att förgasa biomassa från exempelvis skog.

FAKTA
Det här är Impact Summit

Sverige står i centrum för en ny rörelse inom hållbart företagande. Det handlar om socialt entreprenörskap, där affärsidén är att skapa största möjliga effekt genom att både lösa samhällsutmaningar och samtidigt ge ekonomisk avkastning.

Di och stiftelsen Norrsken gör en gemensam storsatsning, där Di arrangerar konferensen Impact Summit Stockholm under Norrskens Impact Week i mitten av september.

Fram till konferensen kommer Di att lyfta fram företag som jobbar med impact-investeringar och socialt entreprenörskap för att nå de 17 hållbara utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030.

Allt om serien

di.se/ amnen/ impact- summit

VISA MER
FAKTA
Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, som världens länder enades om i september 2015.

Målen handlar om allt från att utrota fattigdom till innovationer för hållbar tillväxt.

Mål 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” sammanfattas så här: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

VISA MER

”Det är en råvarubas som täcker stålindustrins behov med råge och redan runt 2012–2013 gjordes det en del labbförsök med den gas som Cortus gör”, säger Magnus Pettersson.

”I Sverige är råvaran i processen restprodukter från skogsindustrin. Men tekniken är flexibel och kan anpassas efter vad som finns tillgängligt i olika delar av världen, exempelvis rester från vinproduktion i Italien eller avokadokärnor i Chile, säger Martina Montesino Malmberg, projektledare inom forskning och utveckling på Cortus Energy.

Exklusivt boende: Fasanskogen i ny skrud

Tillsammans har bolagen finansierat en anläggning i industriell skala vid Höganäs tillverkning i Skåne, där tester pågår för att säkerställa att inte slutproduktens kvalitet och egenskaper försämras, trots att råvarorna som stoppas in är av varierande slag.

”Vi har investerat ett tvåsiffrigt miljonbelopp för att bygga om en av våra industriugnar”, säger Magnus Pettersson.

Projektet har även fått stöd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. En rad storbolag som SSAB, ABB, AGA, Sveaskog, Södra, Calderys och Outokumpu är också partner i projektet tillsammans med KTH och forskningsinstitutet Rise.

Förutom att ersätta fossila bränslen skapas också ett träkol under processen med Cortus teknik. Förhoppningen är att det kan användas i ståltillverkningen som ett förnybart alternativ till det kol som används i dag och står för huvuddelen av in dustrins klimatavtryck.

”Vi har redan gjort cirka 150 ton metallpulver med förnybart kol och det finns stor potential att helt eliminera koldioxidutsläppen från fossila bränslen och kolet som reduktionsmaterial.”

Enligt Martina Montesino Malmberg på Cortus Energy är det många som väntar på att få se resultaten från Höganäsprojektet.

Rätt jeansstuk med het teknik

”Höganäs är det första kommersiella projektet, men vi har besökare från hela världen som är intresserade av vår teknik.”

För Höganäs del hänger satsningen ihop med att bolaget beslutade om en ny hållbarhetsstrategi 2013, samma år som koncernen köptes ut från börsen av Lindéngruppen och Wallenbergstiftelserna i en miljardaffär.

Utköpet var ett drag som Magnus Pettersson tror har underlättat för att kunna driva igenom projektet.

”Man gjorde inte sådant som börs-noterat bolag. I alla fall inte 2013, då börsen inte värderade sådana satsningar. Men Höganäs var i ett läge där få andra företag var då. Vi var lönsamma och villiga att ta kostnaden och ägarna drev på klimatarbetet.”