Di Weekend NYHETER

Företag i Afrika får stöd av Ikea

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

FRISKARE BARN. Reach For Change har bland annat stöttat ett initiativ för att ge skolbarn tillgång till rinnande vatten och tvål så att de kan tvätta sina händer före maten och undvika att sprida sjukdomar.

Ikea Foundation investerar 3,3 miljoner euro, drygt 31,5 miljoner kronor, i välgörenhetsstiftelsen Reach for Changes största satsning utanför Sverige.
Pengarna ska gå till att stötta sociala entreprenörer i Etiopien under de kommande tre åren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Reach for Changes målsättning är att nå 120 olika entreprenörer i Etiopien med hjälp av finansieringen från Ikea Foundation.

Enligt stiftelsens beräkningar ska projektet i slutändan hjälpa 84 000 barn att få bättre hälsa, skolgång och skydd från övergrepp.

”Vi har gjort ett pilotprojekt i Etiopien sedan 2015 tillsammans med H&M Foundation och Kavli Foundation, där vi har stöttat 40 olika sociala entreprenörer. Den piloten fick goda resultat och visade en stor aptit och ett stort engagemang bland de sociala entreprenörerna. De har stor potential att skala upp sina innovationer och därigenom nå många barn”, säger vd:n Sofia Breitholtz.

Reach for Change grundades 2010 av Sara Damber tillsammans med Kinnevikgruppen, Tele 2, Millicom och MTG, som en del i deras arbete att engagera sig i samhällsfrågor. Syftet är att fungera som ett slags inkubator för entreprenörer som vill förbättra villkoren för barn. I dag finns stiftelsen i 18 länder runt om i världen och samarbetet med Ikea Foundation blir den största satsningen i ett enskilt land utanför Sverige.

Han bygger en värdigare tillvaro

Entreprenörerna som väljs ut ska arbeta med innovativa lösningar som skapar en bättre tillvaro för barn och unga. De får sedan finansiering och experthjälp av Reach for Change. Några av de innovationer som redan i dag får stöd av stiftelsen är bland annat en entreprenörsutbildning för tonårsmödrar, en mobilapp som hjälper kvinnor att föda säkrare och lokalproducerade rullstolar som ökar tillgängligheten för funktionshindrade barn och unga.

”Investeringen har en enorm betydelse för att kunna åstadkomma en systemförändring på komplexa marknader. Vår målsättning är att vara en katalysator som kan lyfta de här innovationerna som är av kritisk vikt. Särskilt i Afrika och andra komplexa områden där man inte har samma skyddsnät som vi har i Sverige. Entreprenörerna bidrar i många fall med de offentliga tjänster som vi tar för givet här”, säger Sofia Breitholtz.

Bröder förenade i flyktingstöd

Vad skulle du säga att samarbetet har för betydelse för Ikea?
”Reach for Change och Ikea Foundation har samma utgångspunkt och en gemensam syn på vikten av att prioritera barns framtid – att säkerställa att alla barn får trygga uppväxtvillkor och ett säkert hem, att de får en hälsosam start i livet, en utbildning av hög kvalitet och trygga möjligheter för en produktiv framtid. Det är i dessa värderingar vi möts.”