Di Weekend NYHETER

Festival tar strid för fakta

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Ett ljud som kommer från vänster träffar vänstra örat först, och det räcker för att avgöra riktningen även om man blundar. Med trattar som leder in ljudet i fel öra luras vi tro att ljudet kommer från ett annat håll.

Foto: Bo Håkansson

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en uthållig succé som får allmänheten att vallfärda för att träffa forskareliten.

Årets upplaga väntas locka uppemot 80 000 besökare som bland annat kan se fram emot allt om huvudtemat tillit och hur världen påverkas av alternativa fakta och falska nyheter.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Redan första gången den Internationella Vetenskapsfestivalen arrangerades 1997 kom en storpublik på över 30 000. Sedan dess har dragningskraften ökat ytterligare och den tvärvetenskapliga festivalen har blivit en besökarmagnet av rang. I år väntas runt 70 000–80 000 personer komma till festivalens hundratals föreläsningar, debatter och andra aktiviteter som är spridda på ett stort antal ställen runt om i staden.

”Även om vi är i Göteborg är detta inte bara en lokal angelägenhet. Faktum är att Vetenskapsfestivalen inte bara är den största kunskapsfesten i sitt slag i Sverige och Norden. Det är också ett av de största populärvetenskapliga evenemangen även internationellt”, säger Jennie Turner som är programansvarig.

Hon har därmed en viktig roll i Vetenskapsfestivalen, som nu i veckan startar för 21:a året i rad.

”Det känns otroligt roligt att äntligen få komma i gång. Vi är väldigt stolta över årets program som runt 1 000 personer från bland annat lärosäten och forskningsintensiva företag och institut bidragit till att ta fram. Vi hoppas det ska bli både inspirerande och lärorikt för så många som möjligt”, säger Jennie Turner, som är anställd på Göteborg & Co.

Det kommunala bolaget är en av sex huvudmän bakom festivalen, där även bland andra Göteborgs universitet, Chalmers och statliga Vetenskapsrådet ingår.

Men även näringslivet inklusive storföretag som Volvo, Skanska och Astra Zeneca är med både som sponsorer och deltar i programmet på olika sätt.

FAKTA
Axplock ur programmet

Därför litar vi på fondförvaltare. Varför investerar människor så mycket pengar i dyra fonder som inte slår index? En hypotes är att tillit till fondförvaltare ofta är ett omedvetet val som investerare gör för att lindra de psykologiskt negativa effekterna av risk. Medverkande: Anders Carlander, doktor i psykologi, Göteborgs universitet

Sönderfallets logik. Digitaliseringen för med sig ett skifte i hur vi skapar och fångar värde. Delande ekonomi, tjänstebyte och samskapande för med sig enorma utmaningar och möjligheter för såväl företag som samhället i stort. Medverkande: Magnus Johansson, docent tillämpad it, Göteborgs universitet.

Trumpifiering och faktaresistens. Är du faktaresistent? Ordet beskriver en person som inte är mottaglig för fakta som inte går i linje med de egna åsikterna. Vid seminariet diskuteras hur faktaresistens kan motverkas och det blir debatt om hatbrott, trumpifiering och faktabubblor. Med bland andra juridikprofessorn Mårten Schultz.

VISA MER

”Bakgrunden till framgångarna är nog att vi har lyckats skapa en unik mötesplats där både skolungdomar och allmänheten får chansen att under kreativa former få träffa forskare och experter och att vi alltid försöker hitta angelägna ämnen som berör många. Den är till för alla och gratis och syftet är både att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier”, säger Jennie Turner.

Hon visar runt i den 2 000 kvadratmeter stora Experimentverkstaden som ställts i ordning i en gammal byggnad i Frihamnen. Där är fullt med skolbarn i olika åldrar vid Di:s besök och entusiasmen påtaglig vid de olika stationerna som kretsar kring teknik, utmaningar och uppgifter att lösa.

Ideella krafter lyfter festivalerna

”Vi räknar med över 20 000 skolbarn och lärare besöker festivalen, och många får chansen att komma ut på universitet och företag för att laborerar och träffa forskare och annat. Allt för att väcka intresse och lust för bland annat naturvetenskap och teknik, områden där bristande intresse sedan länge setts som ett stort problem och utmaning för Sveriges framtida konkurrenskraft”, säger Jennie Turner.

I programmet skriver ni att mötesplatser som Vetenskapsfestivalen är viktigare än någonsin – vad menar ni med det?

”Det handlar bland annat om att vi ser en ökad polarisering och en orolig värld där missnöjespartier växer och misstro inom och mellan länder ökar och där också vetenskapliga fakta ifrågasätts”, säger Jennie Turner.

”Allt från Donald Trumps anklagelser om falska nyheter och klimatförnekelse till forskningsskandalen om luftstrupar här på hemmaplan har också skapat en debatt där det allt oftare ifrågasätts vad och vem vi kan lita på och i år går vi på djupet med vad dessa händelser och utmaningar kan innebära”, säger Jennie Turner.

Dessa frågeställningar hänger intimt samman med huvudtemat som är tillit.

”Tillit är kanske inte ett begrepp många av oss tänker på varje dag. Men i själva verket är det ett fundament för att samhället ska fungera och brist på tillit till allt från vården, polisen, politiker till medier och relationerna inom och mellan länder och det är något föränderligt som kommer att diskuteras och analyseras”, säger Jennie Turner.

Jubileumsfest fylld av favoriter

Även för näringslivet är temat högaktuellt, anser hon.

”Tillit har beskrivits som detta århundrades främsta valuta, och är bland annat en förutsättning för delningsekonomin som spås växa kraftigt.”

Och något överraskande får årets besökare Vetenskapsfestivalens en varning.

”Vissa ämnen är känsliga och att utmana sina åsikter kan vara obehagligt. Men det är lätt att fastna i åsiktskorridorer och att reflektera, diskutera och informeras om viktiga frågor får oss alla att växa”, säger Jennie Turner.