Di Weekend NYHETER

En bekymrad europés oro

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Josefine Stenersen

Världen har blivit en farligare plats, när svåra samhällsproblem måste lösas av rädda politiker och det globala samarbetet är under attack, enligt Carl Bildt, som nu släpper en ny bok.  ”Det finns en risk att vi går emot en större konfrontation mellan USA och Kina.”
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Hyllad, på senare tid allt mer ifrågasatt, vid behov undanglidande. Nu släpper den nyss 70-årige före detta statsmannen och internetfenomenet Carl Bildt en ny bok.

I boken ”Den nya oredans tid” (Albert Bonniers förlag) spelar den tidigare statsministern, utrikesministern och det tidigare Balkansändebudet Carl Bildt själv en perifer roll.

Alltjämt identifierar han sig som europé, men numera är det en ”bekymrad europé” som framträder på de drygt 400 sidorna. Enligt Carl Bildt lever vi just nu i en avgörandets tid. 

”Vi befinner oss i ett skede där en ordning som varit relativt framgångsrik skakar i sina fundament”, säger han. 

I ena vågskålen ligger en skakig säkerhetspolitisk utveckling. I den andra stora framsteg inom vetenskap och teknik, som öppnar nya dörrar in i framtiden. Vart detta för världen är genuint ovisst, enligt en för ovanlighetens skull ödmjuk Carl Bildt.

FAKTA
Carl Bildt om:

Kritiken från Hanif Bali:

När Carl Bildt träffade den iranske utrikesministern Javad Zarif i augusti kritiserades han av partikollegan Hanif Bali för att bidra till en normaliserad relation till Iran och för att ”inte lyckats ha rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende någonsin.”

”Det är klart man träffar utrikesministrar, Vad ska man annars göra? Det är det som diplomati handlar om såklart. Just nu håller vi på och samtala med Nordkorea. Det gänget har missat söndagsskolan”, säger Carl Bildt.

Världens farligaste oroshärdar:

”Vi kommer att få upprepade nya konflikter i Mellersta Östern, det är allvarligt nog, men förutsättningarna för att de ska bli världsbränder är mindre. Jag är mer orolig över Indien och Pakistan-situationen. Där finns en starkt ökad spänning mellan två kärnvapenmakter.”

VISA MER

”Det är ett skede av osedvanligt starka förändringar”, säger han.  

Är du pessimist eller optimist?

”Realist. Ha ha, där undvek jag det.”

Dagens strider för Carl Bildt på Twitter mot den självutnämnde antagonisten Donald Trump, Det utrikespolitiska engagemanget får sitt utlopp i rollen som ordförande (en av flera) i tankesmedjan European Council on Foreign Relations och är bolagiserat i konsultfirman Bildt Global AB. 

Berättelsen i boken tar sitt avstamp i efterspelet till det första Balkankriget för mer än hundra år sedan och vandrar vidare via världens stora krig och kriser. 

Under senare delen av 2008, sammanfallande med kriget mellan Georgien och Ryssland och den omvälvande finanskrisen, inleds vad Carl Bildt kallar för ”oredans tid.”

Med Carl Bildts glasögon är det tre trender som präglar samtiden. Den första är en försvagad globalisering och ett allt mer bräckligt internationellt samarbete eller med hans egna ord ”en eroderande multilateral ordning”. 

 ”Det finns en risk att vi går emot en större konfrontation mellan USA och Kina – längre fram. Den kommer att påverka oss också. Det kan ge Ryssland möjligheter som kan vara farliga också från svensk utgångspunkt”, säger han. 

Slutsatsen är att EU måste bli starkare, enligt Carl Bildt, som tror att Storbritannien är förlorat för EU-samarbetet denna gång. 

”Europa själv måste skaffa sig ökade maktinstrument för att inte förlora makten över sin egen framtid för att förhindra att andra gör det”, säger han och pekar på ett ökat stöd för EU-projektet i de flesta medlemsländer.

Precis som 1968 blåser starka politiska vindar över världen och vi är framme vid trend nummer två. Han beskriver de politiska strömningarna som rädda, tillbakablickande, präglade av en kulturell osäkerhet. Resultatet blir att migration, invandring och identitet dominerar det politiska samtalet. I Sverige, såväl som i stora delar av världen. 

”Tonläget i den svenska debatten handlar bara om hot och elände, hur vi ska skydda oss emot hot på olika sätt”, säger han. 

Jonas Sjöstedt: »Vi ska göra oss oundvikliga till 2022«

De politiska partierna måste anpassa sig, enligt Carl Bildt – inom vissa gränser. 

”Politiken ska självklart utöva ett ledarskap – peka med hela handen – men den ska också svara mot människors önskemål, krav och farhågor”, säger han. 

”Politiken får inte bara lägga örat mot rälsen. Då blir det inte så mycket av det hela”, fortsätter Carl Bildt. 

Balanserar ditt eget parti, Moderaterna, det där bra? 

”Det tänker jag inte uttala mig om. Haha.”

Den tredje och sista utpekade trenden är skiftet från en industriell till en digital epok, där en snabb teknisk utveckling och klimatkrisen hakar i varandra. 

Teknikoptimismen är en välkänd sida av Carl Bildt. Allvarstyngda beskrivningar av klimatfrågan är det inte på samma sätt. Carl Bildt skissar i boken på skräckscenariot om den globala temperaturökningen passerar uppsatta mål, vilket ytterst skulle kunna äventyra ”själva förutsättningarna för liv på vår jord.”

Utvecklingen i Kina, som planerar att öppna två nya kolkraftverk i månaden, men också i Indien blir avgörande för hur världen klarar klimatkrisen, konstaterar han. 

”Är det någon enstaka fråga som är väldigt viktig för klimatfrågan så är det kolanvändningen i Kina.”

Viktiga svar, enligt Bildt, är klimatdiplomati och att EU tar ledartröjan som en ”grön supermakt”. 

Den offentliga bilden av Carl Bildt har en närmast fossil aura, skapad av hans omfattande flygande och det tidigare styrelseuppdraget i Lundin Petroleum. Men på frågan om klimatengagemanget är en omvändelse under galgen är svaret nekande, närmast nöjt. 

”Moderaterna lade fram en rapport om klimatfrågan när jag var partiledare i slutet på 1980-talet. Då ville Socialdemokraterna och Miljöpartiet avveckla ett antal stora kärnkraftverk i förtid och bygga kolkraftverk.” 

Putins soldat i Sverige

Klimataktivisten Greta Thunberg, vars skolstrejker för klimatet på kort tid fått miljontals efterföljare, nämns inte i boken. 

”Nej det är väl lite större perspektiv i boken. Hon är en opinionsbildare”, säger han. 

Om ett år väntar presidentval i USA. En ny Trump-period vore dåliga nyheter, men det vore även en valseger för den sannolika motkandidaten Elisabeth Warren, anser han. Vem än uppdraget faller på rubbas inte den större bilden. 

”Jag ser möjlighet att ökad protektionism och ökad nationalism leder till att det internationella samarbetet försvagas på ett sätt som gör att vi får svårare att hantera klimatfrågan, flyktingkriser eller alla de frågor som har att göra med den rasande snabba digitala utvecklingen”, säger Carl Bildt. 

Frågan som kanske mer än någon annan svävar över boken handlar om världsfreden. 

Kommer den att bevaras? 

”Det är mer utmanande på den punkten än det var tidigare. Tveklöst har vi kommit in i en mindre stabil och därmed farligare tid.”