Di Weekend NYHETER

Avspark för jobbåret

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Lider semestern mot sitt slut? Ingen fara. Augusti är årets bästa månad på jobbet, vilket ger guldläge för de chefer som vill öka engagemanget hos sina medarbetare. Men en påkostad kickoff är inte alltid bästa sättet.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Augusti är den månad då medarbetare starkast känner att de kan påverka sin arbetssituation. Det är också den tid då allra flest tycker att det är kul att gå till jobbet och är beredda att anstränga sig extra för att företaget ska bli framgångsrikt.

Det visar resultaten av de medarbetarundersökningar som organisationsutvecklingsbolaget Brilliant har genomfört under ett kalenderår, med över 120 000 svarande.

Att batterierna är laddade efter semestern är kanske inte så konstigt.

”Men man har också hunnit fundera och komma på idéer och möjliga förändringar – man är fylld av energi och tankar”, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant.

Redan i september minskar känslan av att kunna påverka, för att nå sin lägsta nivå i november.

Sofie Johansson anser att chefer har ett guldläge att ”tanka av” sina medarbetare i augusti.

”En bra idé är att ta en avstämning ganska tidigt efter semestern, där man lyssnar på medarbetaren, frågar om de har fått några nya tankar och visar att man tar idéerna på allvar. Då kan man också undvika dippen i engagemanget som kommer senare under hösten”, säger Sofie Johansson.

Att medarbetare känner att de kan påverka sin arbetssituation hänger starkt samman med engagemang.

”Man måste känna att man har något att säga till om. Engagerade medarbetare bidrar i oerhört stor utsträckning till företagets framgång och lönsamhet. De är mer produktiva, gör färre fel och deras kunder får en mycket bättre upplevelse.”

Hur ska man använda perioden efter semestern för att få ut så mycket som möjligt av den?

”Man ska bygga på sina styrkor så att de smittar av sig till andra områden. Se till att kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetssituationen och ledarskapet. Det sämsta man kan göra är att missa sitt ledarskap, att man blir för strategisk och glömmer bort sin personal. Är man en bra chef stannar medarbetarna kvar”, säger Sofie Johansson.

Vilka är de vanligaste felen som chefer gör under denna tidsperiod?

”En klassiker är att man har någon sorts kickoff efter sommaren, inte sällan med en workshop där det kommer fram massor av energiska förslag. Men sedan brukar det dö där, det slutar med att man sitter med stora dokument och post it-lappar. Man tar åt sig av energin men hinner inte agera på den.”

»Var tvungen att låtsas när Di ringde«

Många företag tar tillvara på medarbetarnas förhöjda engagemang genom att lägga mycket tid och pengar på en kickoff just i augusti och september. Kristoffer Schjött-Quist, grundare av evenemangsbyrån Eventyr, beskriver det som en ”megapeak” på året. Och trenden är stadigt uppåtgående.

”Bra konferenser är ett sätt att inspirera, engagera, attrahera och behålla kompetenta medarbetare”, säger han.

Andy Pimmeshofer, vd för varumärkesbyrån Minnesota Communication, håller med:

”Den stora trenden är synen på medarbetarna och deras roll för att skapa framgång. Mycket handlar i dag om att ge medarbetare mandat att tänka och agera kreativt.”

Men som erfarna kickoff-arrangörer ser de också samma misstag upprepas om och om igen.

”Förvånansvärt många företag har svårt att anpassa budskap efter sin målgrupp. Styrelsens strategipresentation visas oredigerad för personalen. Deltagarna sover medan vd står och pratar om vikten av ökade marginaler”, säger Kristoffer Schjött-Quist.

”Många företag lägger lite för mycket pengar på själva upplevelsen och väljer ett resmål där de sedan inte har råd att skapa bra konferenspass. Och man missar att träna sin personal innan själva evenemanget. Ett möte där hela företaget samlas är ’sanningens ögonblick’. Här avslöjas hur företaget och kulturen fungerar i realiteten. Förberedelser är A och O.”

Johan Malm: »Att sälja är grunden till allt«

Andy Pimmeshofer anser att alltför många punkter på agendan leder till att ingenting blir gjort ordentligt.

”Bestäm vad mötet ska handla om och rensa bort allt som inte stärker den berättelsen. Använd andra kanaler för att kommunicera det som valts bort.”

Han råder också företagsledningen att inte bara tänka på vad de vill kommunicera till medarbetarna.

”När du har alla dina medarbetare i samma rum, vad skulle du vilja att de berättade för dig? Att enbart sända från scen, envägskommunikation, är bortkastat.”