Di Weekend NYHETER

Arkitekturens eget CSI-labb

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

FÖRLOPP. Intendent Johan Deurell framför ett av tre fall som ska visas på Röhsska. 30 mars 2012 attackerades en byggnad i Miranshah, Pakistan, av drönare. Ljuset representerar explosionens mittpunkt och snören leder betraktaren till skadorna på rummet.

Patrik olsson

Arkitektoniska metoder kan även användas för att utreda händelseförlopp som mord och arbetsmiljöbrott. En ny utställning på Röhsska museet i Göteborg visar vilken roll designen spelar i forensisk arkitektur. 
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Den brittiska researchgruppen Forensic Architecture har sin bas på University of London och har sedan 2010 gått igenom fall över hela världen. Gruppen grundades av arkitekturprofessorn Eyal Weizman.

”De använder arkitektoniska metoder, som 3D-modellering, skalenliga modeller eller ny mjukvara för att analysera händelseförlopp”, berättar Johan Deurell, intendent för utställningen Forensic Architecture: Design as Investigation. 

Förutom arkitekter ingår även journalister, fotografer, forskare, jurister och designers i researchgruppen. I underlaget som de arbetar med ingår mycket bilder, ofta tagna av privatpersoner, men också satellitbilder och bilder från Google. Det är stor skillnad på incidenterna som gruppen utreder, allt ifrån arbetsmiljöbrott till militära insatser. 

”Modern krigsföring sker mer och mer i urbana miljöer, så gränsen mellan vem som är civil och vem som är krigare blir mer uppluckrad än på ett slagfält. Att alla har mobila enheter gör att det samlas mycket mer bildmaterial”, säger Johan Deurell. 

Även en brottsplats dokumenteras mer nu för tiden och kan därmed bli komplex att återskapa. Ofta kan det finnas en mängd bilder från olika vinklar som civilpersoner tagit, samt data som sprids på internet. 

FAKTA
Forensic Architecture

Forskningsgruppen grundades 2010 av arkitekturprofessorn Eyal Weizman och är baserad i London.

Man fokuserar på att undersöka brott mot de mänskliga rättigheterna och brott begångna av stater, en process som Weizman själv har beskrivit som ”arkitektur baklänges”.

Utställningen på Röhsska i Göteborg är den första som gruppen har i Skandinavien. Den pågår 1 februari till 23 augusti 2020.

På Röhsska till och med 23 februari.

VISA MER

”Kanske har en byggnad bombats sönder och det saknas dokumentation utöver civila människors bilder. Då kan de läggas samman i en digital modell och på så sätt synliggöra vad som har hänt på ett sätt som många kan förstå.”

Tre av Forensic Architectures fall har valts ut till Röhsskas utställning. Ett av dem illustrerar tydligt vad gruppens metoder kan åstadkomma. När 21-åriga Halit Yosgat mördades i Tyskland 2006 var en underrättelsetjänsteman på plats i lokalen. Denne man påstod att han inte bevittnat mordet, något som godtogs av såväl polis som rättsväsende. 

Forensic Architecture byggde dock såväl fysiska som digitala modeller av lokalen där de kunde genomföra experiment för att undersöka trovärdigheten i underrättelsetjänstemannens vittnesmål. Resultatet, som presenterades på konstutställningen Documenta som hålls var femte år i tyska Kassel, har fått stor uppmärksamhet i tysk press.  På Röhsska visas bland annat en specialframtagen matta, som visar planlösningen där mordet ägde rum.   

Ett annat fall som visas på utställningen handlar om en drönarattack i Pakistan, där Forensic Architecture fick i uppdrag att gå igenom videomaterial som smugglats ut från regionen. Utifrån det har ett av rummen i den förstörda byggnaden kunnat återskapas.

Den tredje undersökningen handlar om en brand i en textilfabrik, också i Pakistan. 

Framtiden – så ser den ut

”Där analyserade man vittnesmål och bilder och återskapade sedan fabriken för att påvisa regelbrott i arbetsmiljön, att ett rättvisecertifikat utfärdats på felaktiga grunder samt visade på olika designbeslut som tagits i fabriken som ledde att byggnaden brann upp väldigt fort”, berättar Johan Deurell.

I utställningen representeras det fallet av en klassisk skalenlig modell, lik modellerna som de flesta arkitektbyråer framställer för att illustrera nya byggnader. 

Varför visar Röhsska den här utställningen?

”Eftersom vi är ett designmuseum ligger vårt fokus inte på det juridiska i undersökningarna. Vi är mer intresserade av hur olika designverktyg kan användas inom juridiken”, säger Johan Deurell. 

Han vill lyfta att designen har en förmåga att bilda opinion och tala till en större publik än juridiken genom att tydliggöra skeenden. 

”När något blir visuellt blir det enklare att förstå vad som har hänt”, säger Johan Deurell.

Hur har ni valt ut fallen?

”Gruppen har gjort ett 50-tal undersökningar, varav många är pågående. Vi ville ha en spridning i designstrategierna som använts. Utgångspunkten har varit att fallen ska gå att visualisera utöver de filmer som också skapats.”

Kärt möte med utskälld konst

Gruppen Forensic Architecture har fått ett stort genomslag inom kulturen och i media. De har enligt Johan Deurell också kritiserats, inte minst av statliga aktörer som utsatts för granskning. Bland annat har det då ifrågasatts om sammansatta bevis verkligen har relevans. 

Utställningen öppnar 1 februari.