Di Weekend NYHETER

»Alla har en medmänsklig drivkraft«

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

FÅR PRIS. Dona Hariri.

Sex frågor till Dona Hariri, grundare av ”Jurister på Stockholms central” som får priset Årets Mångfaldsbragd.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Förra hösten startade du ”Jurister på Stockholms central”, en frivilliggrupp som under flyktingkrisen fanns på plats och hjälpte nyanlända dygnets alla timmar. Under drygt 200 dagar tillbringade du nästan all din lediga tid på centralstationen – hur orkade du?
”Det var så självklart att jag behövdes att jag inte kunde se något annat alternativ än att finnas på plats. Jag tror att alla har en medmänsklig drivkraft. När jag gick till Centralen och såg att jag hade en kunskap som andra hade ett enormt behov av var det aldrig en fråga om att orka eller inte.”

Vad har du lärt dig?
”Jag har alltid haft ett engagemang, men det jag fick med mig från Centralen var vikten av att dela med sig av sig själv och det man kan. Och jag lärde mig vad man kan åstadkomma tillsammans. Vi var många fantastiska jurister och juriststudenter på plats, utan dem hade det aldrig gått.”

Du har mött många som engagerat sig, men också många som har gått förbi. Har din syn på människan förändrats?
”Ibland har jag känt en enorm frustration och ilska över att fler inte har gjort mer. Ibland har jag känt en stor kärlek och varit helt upprymd av det engagemang som faktiskt finns. I slutänden, ett år senare, känner jag en trygghet i att det finns de som kan och fortfarande vill hjälpa till.”

Vad tycker du om den vändning som svensk flyktingpolitik har tagit?
”Den är en spark i magen. Både för mig och andra engagerade och för människorna på flykt. Det är svårt att förhålla sig till att Sverige har gått från att vara ett föredöme när det gäller solidarisk asylpolitik till att tillhöra det absoluta bottenskiktet i Europa. Emotionellt är det här mycket svårare att hantera än det var att stå på Centralstationen.”

Hur ser ditt engagemang för flyktingar ut i dag?
”Det är lika starkt och lika aktivt, även om jag inte står på Centralen dag och natt. I dag försöker jag att vara ute mer och prata om rättigheter och skyldigheter. Jag föreläser mycket och försöker tillgängliggöra juridiken och få fler engagerade.”

Vad betyder det här priset för dig?
”Det är ett kvitto på att det jag har gjort, gör och tror på är viktigt. Och att det ses som viktigt av andra än mig själv.”

Fotnot: Priset på 100 000 kronor instiftades av socialentreprenören Ergin Özdemir. Priset tilldelas en person eller organisation som har gjort en insats för mångfald och ett tolerant samhälle.