Di Weekend MODE

Bokbranschen växer digitalt

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Går förbi. Den fysiska bokhandeln fortsätter att tappa intäkter till näthandeln.

Pontus Lundahl/TT

De digitala kanalerna fortsätter att vinna mark i bokbranschen. Allt färre böcker säljs i den fysiska bokhandeln medan abonnemangstjänsterna växer snabbt.  Totalt ökade bokförsäljningen med 4,9 procent under 2018, räknat i kronor, visar en färsk rapport.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

”På ett sätt är siffrorna bra eftersom de tyder på ett starkt intresse och försäljningen ökar. Men branschen måste se över hur det ska bli möjligt att få ekonomin att fungera”,  säger Kristina Ahlinder, vd för Svenska Förläggareföreningen. 

Att försäljningsökningen till väldigt stor del kommer från abonnemangstjänsterna kan få konsekvenser.

”Boken är fortfarande eftertraktad och det säljs många böcker. Men eftersom så stor del handlar om abonnemangstjänster och då om ljud, så genererar det lägre intäkter till den som ska leva på pengarna, det vill säga förlag och författare, säger Kristina Ahlinder.

Abonnemangstjänsterna står för knappt 16 procent av försäljningen. 

Rapporten, som är framtagen av Svenska bokhandlarföreningen och Svenska förläggareföreningen, visar även att räknat i antal sålda exemplar så minskade den totala försäljningen med 0,2 procent. 

FAKTA
Försäljning i kronor, per kanal

Kanal 2017 2018 Förändring

Fysisk bokhandel 1 343 178 1 273 683 -5,20%

Internetbokhandel/bokklubbar 2 046 932 2 166 140 5,80%

Dagligvaruhandel 266 662 250 984 -5,90%

Totalt i ordinarie dataunderlag 3 656 771 3 690 808 0,90%

Digitala abonnemangstjänster 508 920 678 716 33,40%

Totalt 4 165 691 4 369 524 4,90%

VISA MER

Sifforna är dock inte helt jämförbara eftersom de digitala abonnemangstjänsterna inte säljer exemplar utan lyssningsrättigheter. Om det totala antalet lyssnade böcker skulle likställas med sålda exemplar så ökade istället antalet sålda exemplar med nästan 14 procent. 

För den fysiska bokhandeln är bokförsäljningsstatistiken dyster läsning. Försäljningen i butik minskade med 5,2 procent under fjolåret. Anledningarna är enligt Mats Ahlström, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen, flera:

”Vi är fortfarande inne i en strukturomvandling. Den fysiska bokhandeln tappade mycket till nätet redan för 15 år sedan, men nu tappar vi mycket på att näthandeln överlag expanderar.”

Att det inte delades ut något Nobelpris under förra året är en annan faktor, liksom att Augustvinnaren inte riktigt blev någon kioskvältare. December blev betydligt sämre än året innan. 

”Och även om de strömmade tjänsterna troligen vidgar den totala läsupplevelsen så kannibaliserar de på pappersboken”, säger Mats Ahlström.

Mer glädjande är då att barn- och ungdomsböcker fortsätter att öka. Samtidigt som skönlitteraturen minskar i de traditionella försäljningskanalerna så fick barn- och ungdomsböckerna ett försäljningsmässigt uppsving på 8,3 procent. 

”Det här såg vi redan för några år sedan när Pisa-undersökningen kom, som visade att svenska barn hade dåliga resultat. Då kunde man enligt handeln redan dagen efter se en ökad försäljning”, säger Kristina Ahlinder.