Di Weekend INTERVJUER

»Vi har 1 000 företagare som gör bra saker för barn«

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Amanda Lindgren

Att vara social entreprenör betyder att lösa samhällsproblem med innovativa, affärsmässiga metoder. Det är så Sofia Breitholtz, vd för Reach for Change, sätter sitt avtryck. Nu ska organisationen, som redan har hjälpt fyra miljoner barn, ta klivet till nästa nivå.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Det vi lär oss som barn ­präglar resten av våra liv. Redan före sex års ålder har våra hjärnor, enligt vissa psykologer, format scheman för hur vi ska ­tänka, tolka information och fatta beslut. Scheman som kommer att påverka alla våra handlingar och blir svårare att ­rubba ju äldre vi blir.

För Sofia Breitholtz, som växte upp i en diplomatfamilj och har bott utomlands ­stora delar av sitt liv, är det ingen tvekan om att uppväxten präglat hennes val i livet. Men det var först när hon blev vd för organisationen Reach for Change 2017, som hon insåg hur stora konsekvenser tidigt ­inlärda beteenden kan få.

”Jag träffade entreprenörer inom tech-­utbildning i länder som Ghana, Etiopien, Sverige och Bulgarien, och slogs av att alla vittnade om samma mönster. Under lektionerna börjar pojkarna direkt testa och ta för sig, medan flickorna är mycket mer avvaktande innan de vågar prova. Man vet att det inte beror på biologiska skillnader, utan på inlärda beteenden. Men det är sjukt när man så tydligt ser strukturella barriärer uppstå redan under barnens uppväxt”, ­säger hon.

Det krävs mer samarbete

För att bidra till att en mer digitalt jämställd generation växer upp ­lanserade Reach for Change därför nätverket Bridgit tidigare i år. Det är ett mentorprogram för sociala entreprenörer som vill få fler tjejer att intressera sig för tech, och ett ganska typiskt exempel på hur Sofia Breitholtz håller på att bygga Reach for Change 2.0.

”Ska vi hitta lösningar på de riktigt ­stora samhällsproblemen krävs mer samarbete och utbyte av erfarenheter. Det är bara så vi kommer att kunna hitta ’enhörningarna’ inom socialt entreprenörskap, som kan göra samhällsnytta i mycket större skala än i dag”, säger hon.

FAKTA
Sofia Breitholtz

Ålder: 41 år.

Familj: Make Carl-Johan, barnen Wilhelm och Olivia.

Bor: Stockholm.

Bakrund: Utbildad i Politices, magisterexamen i statsvetenskap och kandidat­examen i nationalekonomi från Lunds universitet. Praktik på FN i New York och i EU i Bryssel, affärsutveckling och konsult på EY, ekonomisk attaché på EU:s delegation i Botswana, vice vd på Solvatten, eget bolag inom hållbarhetsrådgivning med uppdrag som att forma Ben & Jerry’s sociala hållbarhetsstrategi i Norden, vice ordförande i Project Playground, vd på Reach for Change sedan 2017.

Fritid: Umgås med min familj och vänner och njuta av livet i Storsudret på Gotland.

VISA MER
FAKTA
Reach for Change

Reach for change är en stiftelse. Globalt har de 60 anställda och 20 på huvudkontoret i Stockholm.

Siffran fyra miljoner barn är stiftelsens sammanställning av antalet stöttade barn från de entreprenörer som har deltagit eller deltar i deras verksamheter i 18 länder.

Räckvidden innebär antal barn (0–17 år) och unga (18–24 år) som stöttats, där ”stöttats” betyder att individen har fått stöd i enlighet med de mål som entreprenören vill uppnå, som till exempel förbättrad läskunnighet. Entreprenörerna rapporterar antal deltagande varje kvartal.

Varje år släpper Reach for change en rapport där de redovisar verksamheternas effekt. Effekten mäts både på direkt effekt, som hur entreprenörerna utvecklas och når sina mål, liksom den indirekta effekten organisationerna har på deltagande barn.

Mattecentrum, Make Equal, Peppy Pals, Wonsa och Locker Room Talk är några organisationer som Reach for change har stöttat. Initiativet Bridgit stöttar till exempel Apps and Girls från Tanzania och Peppy Pals från Sverige.

VISA MER

När organisationen hon leder bildades 2010 av Sara Damber, grundare av stiftelsen Friends, och investmentbolaget Kinnevik, var socialt entreprenörskap en relativt okänd term i Sve­rige. Att man kunde lösa problem i samhället, till exempel bidra till att minska utanförskap eller göra klimatvänliga insatser och samtidigt tjäna pengar, ifrågasattes från flera håll. Men på mindre än ett decennium har Reach for Change visat att det går. I dag uppskattar man att fyra miljoner barn har fått möjligheten till ett bättre liv via de cirka 1 000 företag som organisationen stöttat. Med tiden har begreppet också blivit mer etable­rat och de senaste åren har andra aktörer som också stödjer sociala entreprenörer dykt upp, bland dem Norrsken foundation.

”Framför allt de två–tre senaste åren har det blivit stor skillnad på hur man pratar om sociala innovationer och företag här. Det finns så klart de som fortfarande ifråga­sätter om det är en sund affärsmodell eller om affärs- och samhällsnytta går att kombinera. Men sedan flyktingvågen 2015 har den generella förståelsen ökat för hur ­metoden kan användas för exempelvis inklu­dering, som är en av våra främsta samhällsutmaningar i Sverige i dag.”

Regeringen satsar 150 miljoner

Ytterligare ett bevis på att socialt entre­prenörskap blivit en företagsform allt fler räknar med, är att regeringen i fjol lanserade en särskild strategi, där man öronmärkt 150 miljoner kronor fram till 2020 för att stärka socialt entreprenörskap i Sverige. Historiskt, både här och globalt, har näringsliv, offentlig och ideell sektor ofta arbetat var för sig. Nu hoppas Sofia ­Breitholtz att regeringens initiativ ska få fler att bryta silo-tänket.

”Vi måste sluta tro att vi kan attackera problem från bara ett håll. Ska vi nå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030 krävs inno­vativa lösningar, sektorsöverskridande samarbete och att vi löser finansierings­gapet väldigt snart.”

Hon vet vad hon pratar om. Under sin ­karriär har hon själv hunnit arbeta med alla delar som Reach for Change försöker sy ihop. Från näringslivet bär hon med sig erfarenheterna som affärsutvecklare på EY och från ideell sektor de stora utvecklingsprojekten i Afrika hon arbetade med i EU:s regi. Dessutom har hon själv jobbat som social entreprenör, när hon var vice vd för Solvatten, ­företaget som kommersialiserar Petra Wadströms vattenrenings­uppfinning.

”Av de tre var det mest utmanande att ­arbeta som social entreprenör. Då förstod man verkligen att även om man har en fantastisk idé, krävs det så mycket runtomkring i form av affärsmodell, efterfrågan, och i det fallet en förståelse för vem som ska betala för rent vatten, för att få det att flyga.”

Men den kanske största erfarenheten hon haft med sig in i jobbet på Reach for Change är de personliga upplevelserna av hur barns uppväxtförhållanden ser väldigt olika ut världen över - och där hennes egen uppväxt är ett kapitel för sig.

Starka intryck från Venezuela

Hennes mamma gjorde karriär som ambassadör och diplomat, och familjen flyttade till nya platser vart fjärde år. Sofia ­Breitholtz är född i Tyskland och uppvuxen i bland annat New York, Venezuela och Mexiko.

”Det var spännande att växa upp så, men jättetufft också. Fördelarna var att man lärde sig hantera olika typer av människor, kulturer och språk och att man blir väldigt nära som familj. Men det är också en utmaning att alltid vara mittemellan, att inte känna sig riktigt svensk, men inte heller som någon därifrån dit man kommer.”

Särskilt starkt intryck har de tidiga tonåren i Venezuela gjort. I dag är landet i ­politisk kris och härjat av fattigdom, hungers­nöd och människor på flykt. För drygt 25 år sedan var landet mer stabilt. Men redan under Sofia Breitholtz tid där gjorde Hugo Chávez, som senare tog makten i landet, två militärkuppförsök.

”Första gången var jag i Miami och ­kunde inte komma tillbaka in landet där min pappa och bror var, det var ganska dramatiskt. Den andra gången minns jag att vi såg flygplanen cirkulera över vår balkong och de folktomma gatorna. Då tyckte vi nog mest att det var roligt att slippa skolan för att det var kuppdag, men jag kommer ihåg att mamma skulle ta sig till jobbet för att rapportera till Sverige.”

Anna Stenberg: Jag har rysk fighting spirit

Har du följt utvecklingen i landet sedan dess?

”Fattigdomen och ojämlikheten var markant redan när vi var där. De stora klyftorna mellan ett fåtal som har mycket och den stora andelen av befolkningen som bor i skjul, inte har elektricitet, sjukvård eller utbildning, har präglat mig och mitt synsätt väldigt starkt. Men nu är det fruktan­svärt deprimerande att se reportage från landet och alla de kontakter vi hade där är borta.”

Släkt med ”starka kvinnor”

Åren i Venezuela öppnade hennes ögon för den privilegierade bakgrund hon själv kommer från. Ekonomiskt, men också socialt. Född in i en släkt med ”starka kvinnor”, som hon kallar det, där bland annat mormor ­alltid hade arbetat och moster Barbro ­Ehnbom gjorde ­finanskarriär på Wall Street, var jämställdhet en självklarhet i familjen, och blev senare också hennes ingång in i internationella frå-gor. Men en karriär som ambas­sadör har aldrig lockat. Det låg för nära ­mamma, och i stället stakade Sofia Breitholtz ut sin egen väg via några fler hemländer som Botswana, Belgien och Frankrike.

Var känner du dig mest hemma?

”I mitt jobb i dag är det en fördel att ha flyttat runt mycket, det gör att jag aldrig känner mig främmande någonstans. Men nu är jag hemma i Stockholm, i alla fall ett tag framåt.”

Hur kom det sig att du valde att bilda familj i Sverige till slut?

”Min man jobbar också med internationella frågor, och även om vi båda tycker att det är spännande och lockande att bo utomlands, valde vi att flytta till Sverige, för annars kanske det aldrig hade blivit Sve­rige alls.”

Maxa samhällsnyttan

I dag upplever hon att hon får det bästa från alla världar. Rotad i Sverige, får hon fortfarande den internationella utblicken när hon regelbundet möter de entreprenörer, eller ”change leaders” som de kallas när de valts ut till Reach for Changes inkubator. Mentorsprogrammet pågår i genomsnitt tre till fem år, och under den tiden får inno­vatörerna, som sällan kommer från företagarbakgrund, hjälp med att bland ­annat vässa sin intäktsmodell, skala upp sin verksamhet och – framför allt – mäta effekten av de insatser de genomför.

”Vi kan hjälpa till med alltifrån pris­sättning till att identifiera kunder, men just att mäta ’impact’ är det de flesta har svårt med, och det är också det som är vårt ­fokus, att få så mycket samhällsnytta som möjligt ur våra investeringar.”

Hur mäter ni det?

”Metoderna beror på vilka problem ­bolagen försöker lösa. I Afrika kan det handla om utbildning eller tillgång till rent vatten, medan det i Norden oftare handlar om att effektivisera inkludering. Då kvantifierar man på olika sätt.”

Tar leken på fullaste allvar Upptäcka teknik och högskolan

I början av året valdes tre nya bolag in till den svenska verksamheten: Drömstort, Mobile Stories och Inicio. Den sistnämnda startades av Mikaela Illanes och Mark Smith och fungerar som en kreativ verkstad där ungdomar får träffa mentorer samtidigt som de provar på ny teknik. Just den här dagen i KTH Mentorspace i Kista, där organisationen håller till, har den ideella verksamheten Nema Problema, som arbetar med integration av nya svenskar, bjudits in för att bygga enklare robotar.

”Vi har redan sett stora effekter på vårt arbete”, förklarar Mark Smith, medan han går runt och hjälper ungdomarna.

”På det här sättet får vi unga från andra sociala miljöer att upptäcka teknik och högskolan. Många som kommer hit tror inte att KTH är en plats för dem, men det de inte vet då är att flera av de mentorer som ­jobbar med oss nu, har haft exakt samma tankar, men i dag är anställda på Samsung, Ericsson, IBM eller något annat av företagen här i Kista”, säger han.

För Sofia Breitholtz är det första gången hon besöker verksamheten, och även om just hon har lite svårigheter med att få sin robot att fungera, är hon väldigt upprymd efter besöket.

”Det är lika häftigt varje gång att se våra entreprenörer jobba. Alla har ett sådant driv och engagemang för målgruppen och att lösa samhällsproblem. Men tänk då att vi har en portfölj på 1 000 företagare som gör bra saker för barn och unga varje dag. Kan vi fortsätta att förädla dem och få dem att samarbeta mer, är jag övertygad om att vi kan få en rejäl hävstång och bidra till verkliga samhällsföränd­ringar.”