Di Weekend INTERVJUER

»Om du känner oro, våga fråga«

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

Rickard Bracken är ny general­sekre­terare för den ideella organisationen ­Suicide Zero. Foto: Josefine Stenersen

Josefine Stenersen

Rickard Bracken är ny general­sekre­terare för den ideella organisationen ­Suicide Zero. ”Det är ett problem att näringslivet inte pratar om självmord”, säger han.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Du har arbetat med frågor om psykisk ohälsa nästan hela ditt yrkesliv. Har något förändrats sedan du började?

”Frågan är mindre tabubelagt i dag. Vi kan se det i populärkulturen. Människor med psykisk ohälsa skildras i hjälteroller, som Carrie i tv-­serien Homeland. Med sociala mediers framväxt har man öppnat upp för samtal kring psykisk ohälsa. Men det finns fortfarande stimatiserade områden, som sjukdomar som schizofreni. Självmord är också en fråga som inte är lätt att prata om, det finns mycket rädslor och myter kring det. Många ­är ­berörda och har en relation till självmord.”

Vad finns det för myter kring självmord?

”Att man inte bör prata om det. Att man ­väcker den björn som sover genom att ställa frågan hur någon egentligen mår. Det finns också en tanke att självmord är något som inte går att förhindra. Att det skulle vara ett väl avvägt beslut. Det stämmer inte. Självmord är ofta en impulshandling.”

Hur kommer det sig att du har engagerat dig i psykisk ohälsa?

”Jag är uppvuxen med en mamma som var sjuk i perioder. Hon var då psykotisk och blev inlagd. Efter en vårdnadsutredning fick vi bo med vår far. Pappa blev den trygga punkten, även om mamma alltid har varit närvarande. I ­efterhand har jag ­insett att det påverkade mig, det är där engagemanget kommer ifrån.”

1 500 personer begår självmord varje år, runt 300 personer dör i trafiken. Vad är viktigast i arbetet med att minska antalet självmord?

”Det är inte bara en sjukvårdsfråga, utan en bredare samhällsfråga. Det finns en nollvision, men samtidigt har inte självmordstalen förändrats. Det finns skäl att satsa långt mer på infrastruktur för att minimera antalet. Forskning pekar på att det är viktigt att till exempel sätta upp broräcken och skydd vid järnvägar för att minimera risken att en människa som finner sig i en desperat situation tar sitt liv.”

Går det att sätta en siffra på vad självmord kostar samhället?

”Lågt beräknat kostar det 9 miljarder per år. Det är också förlorade liv, och år som personen hade kunnat vara samhällsaktiv. Varje självmord drabbar minst tio personer runtomkring, det har stor påverkan på samhället.”

FAKTA
Rickard Bracken

Ålder: 52 år.

Bor: I Sköndal i Stockholm.

Familj: Gift, tre barn.

Bakgrund: Har ­arbetat med frågor kring psykisk ohälsa, bland annat som projektledare för ­regeringsuppdraget Hjärnkoll. Senast projektledare på forskningsinstitutet Rise och SKR, ­Sverige Kommuner och Regioner.

Frukost: Macka och kaffe på Bageriet Bulleboden på Kungsholmen i Stockholm.

VISA MER
Vad kan man göra som privatperson?

”Våga fråga. Om man har en människa som man känner oro för, ta upp och våga fråga. Det kan kännas läskigt och som en väldigt privat sak, men fråga hur det är och lyssna på svaret. Det som upplevs som så ohanterligt är inte alltid det.” 

Över en miljon svenskar äter antidepressiva. Vad beror det på?

”Det är inte så enkelt att bara säga att det beror på att psykisk ohälsa ökar. Många unga kämpar med frågor som miljöhot och de krav som ställs på dem. Antidepressiva blir bättre, och en bra ­behandling ska även innehålla samtalsstöd. Sanno­likt finns det en överförskrivning, men rätt medi­cin är livsviktig.”

»Hög tid att slå hål på myter om självmord« Finns det någon särskild grupp som sticker ut när det kommer till självmord?

”Äldre män. Personer med psykisk sjukdom ­såklart. Socioekonomiska faktorer spelar in. Samtidigt är det en fråga som drabbar i princip alla. Näringslivet och samhällstopparna är dåliga på att prata om självmord eller erfarenheter i frågan. Det är ett problem. Samtidigt är det en jobbig, stigmatiserad fråga.”

Vad kan näringslivet göra i övrigt?

”Arbetsgivare kan lyfta frågorna och utbilda sina medarbetare. Det är ett enormt underutvecklat område. Det krävs stöd till forskning och det satsas för lite pengar. Näringslivet kan stötta ­ideella organisationer och hjälpa till med opi­nionsbildning.”

Rebellen som skakar om filmbranschen Du arbetar med tunga frågor. Hur återhämtar du dig?

”Jag tillbringar mycket tid i naturen, åker skridskor och seglar. Allt som innebär att vara ute i det öppna.”