Di Weekend INTERVJUER

Nytt teknikskifte på g

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

REVOLUTION? Åsa Tamsons framför en samling radio­enheter som täcker allt från 2g till 5g i Ericssons studio i Kista i Stockholm.

Jesper Frisk

Hon är Ericssons yngsta divisionschef och basar över ett ­spretigt ansvarsområde som gör stora förluster. Den svenska teknik­jättens stjärnskott Åsa Tamsons ­berättar om corona­krisens ­lärdomar, ­varför 5g kommer att förändra världen ochhur ­Sverige riskerar att missa tåget.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

En elak journalist skulle kunna säga att Åsa Tamsons är chef över en slasktratt, vars för­luster i fjol var dubbelt så ­stora som intäkterna.

Hon ansvarar för ”Emerg­ing business and other” som är en brokig portfölj, med verksamheter inom bland ­annat uppkopplade bilar, 5g-nätverk för ­industrin och gamla medieinvesteringar.

”När jag tog uppdraget våren 2018 var jag nybliven delägare på McKinsey och ­trivdes jättebra”, säger Åsa Tamsons, med hänvisning till sin tidigare karriär på konsult­jätten där också Ericssons vd ­Börje Ekholm började sin bana.

”Jag hade inga planer på att byta jobb”, fortsätter hon och tillägger att hon ändå föll för utmaningen att vända ett svårt område i ett problemtyngt bolag.

Åsa Tamsons är nämligen van att sikta högt.

FAKTA
Åsa Tamsons

Ålder: 39 år.

Familj: Man och två barn, bosatt på Lidingö.

Bakgrund: Växte upp i Sollentuna. Har tävlat i stavhoppning. Efter Handelshögskolan i Stockholm, där hon skrev sin magisteruppsats i Sydkorea i samverkan med just Ericsson, arbetade hon på konsultfirman McKinsey, inom en rad ingenjörstunga sektorer. Har bott och arbetat i Paris, San Francisco, São Paolo och Singapore.

VISA MER
FAKTA
5g

5g, 5:e generationens mobilnät eller 5:e generationens trådlösa system, är namnet på nästa stora fas av mobila telekommunikationsstandarder. För privatpersoner ­betyder det ännu snabbare uppkoppling och mindre fördröjning.

Mellan 1 och 10 GB per sekund i överföringshastigheten är åt­minstone tio gånger snabbare än vad 4g-nätverket ger.

5g-förespråkare, som Åsa ­Tamsons, lyfter ofta fram den korta fördröjningen, latensen, som av­görande när snabb reaktionstid är viktigt. 5g sägs också vara stabilare, eller tillgängligare, än traditionella wifi-nätverk. Dessa fördelar ses som värdefulla främst för industrin.

Kritiker ifrågasätter om 5g verkligen behövs. En återkommande invändning är att det i dagsläget finns få mobiltelefoner som kan dra nytta av den högre band­bredden.

Ett annat ifrågasättande mot 5g rör möjliga hälsoeffekter. Liknande skepsis har även förekommit mot tidigare generationers mobilnät. Institutioner som WHO och cancerforskningsinstitutet IARC säger dock att det inte finns några fastslagna skadeeffekter av radio­vågorna. En studie från KI hävdar dessutom att antalet elakartade hjärntumörer inte har ökat sedan mobiltelefonin infördes i Sverige på tidigt 1970-tal.

5g är också en infekterad geopolitisk fråga, något som understryks av USA:s skärpta ton gentemot Kina. Ericssons kinesiska konkurrent Huawei är marknadsledare inom 5g-utbyggnad, och har mött hård kritik i delar av västvärlden.

I USA går svensken Hans Vestberg, Ericssons tidigare vd som i dag är chef för teleoperatören Verizon, i bräschen för utbyggnaden av 5g.

I Sverige erbjuds 5g av Telia och Tele2, men bara i liten skala på ­begränsade områden i Stockholm. En större auktion av 5g-frekvenser väntas först i november, enligt statliga Post- och telestyrelsen, PTS. Auktionen i november ska ge upp till fyra tillståndshavare möjlighet att förvärva 5g-frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

”Mobil uppkoppling kommer att bli mer lik fast uppkoppling.” Så säger digitaliseringsminister Anders Ygeman till Di om 5g-tekniken för mobiltele­-foni, men med tillägget att det är för tidigt att säga hur våra beteendemönster kommer att påverkas.

VISA MER

”Jag hade en stavhoppskarriär när jag var yngre, men det var väldigt länge sedan jag hoppade senast”, säger hon och förklarar att hon alltid haft gott om energi och därför hållit på med idrott.

”För mig var teknikgrenarna, där man inte behöver vara längst, en väg framåt”, säger den 165 centimeter långa Åsa ­Tamsons.

Det roligaste uppdraget

Intresset ledde till åtskilliga ungdoms- och junior-SM. Men hon beskriver sig som en ständig fjärdeplatstagare. Tävlingsinstinkten verkar ändå finnas kvar.

”Jag sa till mig själv att jag kommer att vara hundra erfarenheter rikare, och att jag kommer att ångra mig om jag inte är med och försöker skapa någonting här”, säger hon om beslutet att ta sig an sitt nu­varande jobb.

Är ditt jobb det svåraste uppdraget på Ericsson?

”Det är nog det roligaste uppdraget. Men det är inte lätt. Man ska inte vara naiv inför det”, svarar Åsa Tamsons.

”Men ibland är det nyttligt att vara lite naiv.”

VR, AI, maskininlärning

Åsa Tamsons själv beskriver inte sitt affärsområde som någon slasktratt. Snarare i ­ordalag som ”händelsernas centrum i ett historiskt skede”, där allt fler prylar blir uppkopplade och där den femte generationens mobilnät gör sitt intåg.

”Det skiftet är extremt stort. Det är den efterfrågan som vi vill vara med och ta del av.”

VR, eller virtuell verklighet, samt arti­ficiell intelligens är, liksom maskinin­lärning, några andra exempel på frågor som hon arbetar med.

”Många av de här teknikerna kommer, tillsammans med 5g, att förändra hur vi ­lever och hur tjänster levereras. De ­kommer att transformera företag, industrier och samhällen. Det är inte många bolag i ­Europa som har möjlighet att vara med och påverka den här resan”, säger hon om sin arbetsgivare.

Mycket tyder på att coronaviruset har snabbspolat den digitala omställning som Åsa Tamsons pratar om. De senaste ­veckorna har det fått henne att reflektera över rutiner och resor. Digital utveckling och virtuella tjänster kommer att tillåta fler yrkesgrupper att slopa sina resor.

”Tänk dig att få specialistkirurgi utfört av en läkare som samtidigt befinner sig på andra sidan jordklotet. Det görs möjligt av den här tekniken”, säger hon med hän­visning till 5g och begreppet latens, som vi ska återkomma till.

Det första mötet med Åsa Tamsons sker på Ericssons högkvarter i Kista, sedan ­följer en coronakris och ett senare samtal sker via länk från hennes hem på Lidingö i Stockholm.

”Krisen har fått oss att i högre utsträckning använda tekniska lösningar i stället för att resa”, säger Ericssonchefen, som själv har en lång historik av uppdrag eller studier på platser som Paris, San Fran­cisco, São Paolo och Singapore.

”Jag är uppvuxen i Sollentuna. Men jag har alltid velat komma ut i världen.”

Att accelerera sig ur krisen

Liksom ungefär 85 000 av 100 000 ­Ericsson-anställda har hon arbetat hemifrån under stora delar av krisen. Det ställer nya typer av krav, och har bland annat ökat efter­frågan för en Ericsson-mjukvara som ­hittar och hanterar digitala hot.

Privata nätverk, för företag som vill ha full kontroll över data som skickas runt på en fabrik, är en annan säkerhetsfråga där Ericsson säljer lösningar.

Coronakrisen har blivit ett eldprov.

”De bolag som snabbt kunnat ställa om till förändrade villkor är också de mest ­motståndskraftiga”, säger Åsa Tamsons.

Samma dynamik gäller på nationell nivå.

”Länder som investerar i att uppgradera sin infrastruktur har möjlighet att komma ur den här lågkonjunkturen starkare och snabbare. En del kommer att accelerera sig ur den här krisen.”

Finns i lokala nätverk i Sverige

Infrastruktur för Åsa Tamsons och för ­Ericsson handlar förstås om digitala nätverk och om 5g. Nyligen aviserade Tele2 och Telia planer på att sjösätta mindre 5g-nät i Stockholm, vilket får ses som en symbolisk handling.

”Jag tycker att det är superviktigt, inte minst för svenska folket”, säger Åsa ­Tamsons om manövern.

5g finns i några lokala nätverk på fabriksområden i Sverige. Ett annat exempel är ett terminalområde utanför Jönköping, där ­logistikbolaget DB Schenker använder självkörande lastbilar i ett pilotprojekt tillsammans med det teknikinriktade transportföretaget Einride. För att tjänsten ska fungera krävs 5g.

”Mitt affärsområde fokuserar på hur vi kan skala 5g och sakernas internet i de här sammanhangen”, fortsätter Åsa Tamsons med hänvisning till begreppet IoT som handlar om uppkopplade prylar.

Trots att stora delar av Ericssons forskning och utveckling sker i Sverige, ligger vi efter, varnar hon. I länder som Sydkorea och USA pågår redan utbyggnaden av storskaliga 5g-nät. Sveriges senfärdighet i att sälja de frekvenser som ska användas för en storskalig utbyggnad, har länge varit en nagel i ögat för Ericsson.

Jag inbillningscyklar till Albanien två dagar i veckan

”Jag tycker att det är superviktigt att även Sverige accelererar utbyggnaden av ett storskaligt 5g-nät, så att operatörerna kan ­investera i 5g till konsumenter och företag. Ska vi komma ur den här krisen starka är uppdateringen kritisk.”

”En ny grad av upplevelser”

Begreppet är 5g är abstrakt för många, men samtidigt omtalat och upptrissat, liksom förknippat med konspirationsteorier. Som att tekniken skulle sprida sjukdomar. Men det är inte styrkt vetenskapligt på något sätt. All tillgänglig forskning tyder i stället på att den är lika säker som tidigare mobila frekvenser, enligt Åsa Tamsons.

Tekniken kommer att bli historisk av ­andra skäl, tror hon.

”Det är inte bara ett ytterligare g med lite mer kapacitet eller hastighet. Det skapar behov som du inte visste att du hade ­innan.”

Den första generationen, alltså 1g, handlade om röstsamtal.

Sedan följde sms och med 3g kom dataöverföring i gång.

”4g har totalt ändrat hur vi lever, hur vi beställer taxi, kommunicerar och träffas. Hela konsumentupplevelsen har förändrats.”

Riktigt vilka förändringar som kommer med nästa g vet vi förstås inte. Men Åsa Tamsons har många spaningar.

”Det kommer att komma en ny grad av upplevelser som förändrar hur vi ser på bland annat medier och dataspel”, säger hon.

Skillnad mellan liv och död

Ett avgörande skifte kan ske inom industrin. Förutom att skicka över mycket ­större ­mängder data än 4g, är begreppet latens, ­eller ­reaktionstid, centralt. Åsa Tamsons ­använder själv engelskans ”latency”. Latensen i fråga har med 4g legat på 20 milli­sekunder.

”Nu går vi ned på en eller enstaka.”

Reaktionstiden är avgörande för fjärrstyrning av fordon, där den kan avgöra skillnaden mellan liv och död. Samma sak ­gäller kirurgen som ska operera på distans och behöver känna direkt när skalpellen skär genom huden.

Ett av Åsa Tamsons favoritexempel rör tillverkning av rotorblad till jetmotorer.

”Det är en väldigt känslig process, det tar 15 till 20 timmar för att producera varje blad”, berättar Åsa Tamsons.

Om bladet råkar vibrera så att maskinen som bearbetar det kommer åt fel, måste bladet kasseras. Men med större reaktionsförmåga, tack vare 5g, kan roboten stoppas innan den går lös på något som ligger snett.

Effektiviseringar av den typen är bra för affärerna, men också för miljön, ­påpekar hon. Förhoppningsvis blir de ­också lönsamma för Ericsson, som under många år pratat varmt om uppkopplade prylar och 5g. Att göra teknikskiftet till någon lysande affär har varit svårare. ­Allra sämst är lönsamheten alltså inom flera av de områden som Åsa Tamsons leder.

Förlust på 12,4 miljarder kronor.

I fjol backade försäljningen i Emerging business and other med 19 procent till 6,8 miljarder kronor, vilket gör hennes division till den klart minsta i koncernen. ­Förlusten landade dock på enorma 12,4 miljarder kronor.

Att summan är så stor förklaras till ­betydande del av det enorma bötesbelopp som Ericsson betalat till amerikanska myndigheter. Detta aviserades under 2019 och beror på att företaget betalat ut mutor i Djibouti. Uppgörelsen med den amerikanska finansinspektionen innehöll också påstådda mutor i Kina, Djibouti och Saudiarabien. Boten ligger bokförd under den delen av segmentet som går ­under namnet ”other”, där sådant som inte rör något specifikt affärsområde, men som ändå ska rapporteras, samlas upp – däribland gamla medieinvesteringar.

”Den minskade försäljningen för 2019 berodde på en avyttring inom vår mediaverksamhet som vi gjorde i början av förra året”, förklarar hon.

Rensat för vad som förhoppningsvis är en engångspost, skulle förlusten ha landat på 1,7 miljarder. Någon vinst spås inte heller för 2020, men Åsa Tamsons på­pekar att verksamhet rensat för ”other” sett omsättningen öka med 30 procent ­under fjolåret, samt att kostnaderna ­kapats.

När blir du lönsam?

Sex säljer – för 300 miljarder kronor

”Vi spekulerar inte i tidpunkten. Det vi gör är att vi investerar mer fokuserat inom de områden där vi ser störst potential att vinna och där vi ser att erbjudandet funge­rar.”

Åsa Tamsons ansvarar också för ­Ericssons patentportfölj, där en affär som bygger på att förhandla och samla in ­avgifter för licenser ger 10 miljarder kronor i intäkter varje år. Innovationshubben Ericsson ONE samt en riskkapitalverksamhet som investerar i tillväxtbolag är några andra ansvarsområden.

Sedan Åsa Tamsons började på Ericsson våren 2018 har hennes något brokiga portfölj också blivit mer renodlad.

”Den var ännu mer diversifierad när jag kom in”, säger hon, men passar på frågan om några försäljningar eller nedlägg­ningar väntar framgent.

”Vi lägger ner eller avyttrar de investeringar som inte utvecklas som förväntat.”

Till saken hör att många av de tjänster hennes medarbetare utvecklar, exempelvis inom uppkopplade fordon, inte bara skapar egna intäkter. Förhoppningen är att de också ska öka efterfrågan på ­Ericssons största affär – att sälja och ­bygga mobilnät.

En andra våg av digitalisering

Att skapa nya affärsområden och att göra dem lönsamma är inte heller enkelt:

”Vi har inte haft en fantastisk historik när det gäller att bygga den här typen av nya affärer. Det vi har sagt, både till marknaden och internt, är att vi ska göra det här med disciplin.”

Resultatet återstår att se. Potentialen är det i alla fall inget fel på.

”Det här är en resa som jag skulle kalla en andra våg av digitalisering. Vi är bara på ytan och skrapar när det gäller vilka upplevelser och tjänster som man kan ­leverera.”