Di Weekend INTERVJUER

»Jag har haft en väldigt stark förebild i Antonia«

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

”Jag har haft en väldigt stark förebild i Antonia. Vi står varandra nära och hon har inte försökt styra mig i mitt ledarskap, utan hon har mer funnits där som ett stöd och ett bollplank”, säger Caroline Berg.

Jack Mikrut

Caroline Berg är den femte generationen som styr i handelsjätten Axel Johnson AB. ”När jag tog över kände jag mig redo. Jag tycker att ansvar är kul och får energi av det”, säger hon i sin första stora intervju.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Det har gått fyra år sedan ­Caroline Berg ersatte sin mamma, Antonia Ax:son Johnson, på ordförandeposten i Axel Johnson.

Caroline Berg har hunnit bli varm i kläderna och nu vill hon berätta för omvärlden om familjens verksamheter. Hittills har hon lagt mest fokus på att ­synas internt.

”Jag är inte så exhibitionistiskt lagd, jag är ingen linslus. Det är roligare att prata om andra människor”, säger hon.

Det är ett anrikt företag hon företräder, som bildades 1873.

Allt började med den småländske sadelmakarsonen Axel Johnson som startade egen agenturfirma. Han grundade även ­rederiet Nordstjernan och köpte Avesta ­Jernverk.

FAKTA
Caroline Berg

Familj: Gift med Johan Berg, barnen Elias, 20, och Minna, 18.

Ålder: 51 år.

Bor: På Söder i Stockholm. Lantställe i Stockholms skärgård.

Bakgrund: En kandidatexamen i film-och mediekunskap och psykologi från Middlebury College i Vermont i USA. Har arbetat med filmproduktion på Strix Television och ZTV. Var ­dokumentärfilmare på SVT 1994-2000 och filmproducent på Middlebury College 2001–2003. Började på Axel Johnson 2005, där hon var chef för HR och kommunikation 2006–2014. Är i dag ordförande för Axel Johnson och Martin & ­Servera samt vice ordförande i Nordstjernan. Är styrelseledamot i Axfast, Axfood, Dustin och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Är även ordförande i Erik och Göran Ennerfelts stiftelse.

Fritid: Yoga, vänner och familj.

VISA MER
FAKTA
Axel Johnson Gruppen

Ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj och består av fyra fristående koncerner:

Axel Johnson AB

Axel Johnson Inc:

Äger och utvecklar företag med fokus på energi, vattenrening och medicinteknik i Nordamerika.

Axfast AB:

Äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige.

Altocumulus AB:

Arbetar med kapitalförvaltning och har kontor i Stockholm och Luxemburg.

VISA MER
FAKTA
Axel Johnson AB 2018

Nettoomsättning: 82,4 miljarder kronor.

Resultat efter finansnetto: 2,1 miljarder kronor.

Anställda: Runt 22 000.

Ingående bolag:

* Axfood: Dagligvaruhandel som bland annat inkluderar Hemköp, Willys, Eurocash, Urban Deli, Mat.se, Middagsfrid, Tempo, Dagab och Apohem. Noterat på Stockholmsbörsen. Ägarandel: 50,1 procent.

* Axel Johnson International: En industrigrupp med över hundra företag som tillhandahåller tekniska produkter och tjänster till industriföretag. Ägarandel: 100 procent.

* Dustin: Återförsäljare av it-produkter med tillhörande tjänster. Noterat på Stockholmsbörsen. Ägarandel: 26 procent.

* Kicks: Skönhetskedja med fysiska butiker och e-handel. Ägarandel: 100 procent.

* Åhléns: Varuhuskedja inom skönhet, hem och mode. Ägarandel: 100 procent.

* Martin & Servera: Restauranggrossist som levererar varor och tjänster till restauranger och storkök. Ägarandel: 70 procent.

* Novax: Investerar i små och medelstora tillväxtbolag som Filippa K, RCO, Revide, Hyper Island, Academic Work, Apoex, Datema, Concept och STC. Ägarandel: 100 procent.

* D-Ax: Genom detta bolag investerar Axel Johnson AB i entreprenörsdrivna, digitala tillväxtbolag. Är också delägare i Skincity och Mitt Liv, ett icke vinstdrivande företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och mångfald.

VISA MER

Hans son Axel, som kom att kallas ­”Generalkonsuln”, lanserade det rostfria stålet och byggde det första oljeraffinaderiet i Sverige.

Den tredje Axel, ”Bergsingenjören”, la till containerföretag inom sjöfarten och ­internationaliserade verksamheten.

Antonia Ax:son Johnson och hennes make Göran Ennerfelt blev generationen som ställde om bolaget till en handels­koncern, vilket inleddes 1988 med för­värvet av Sabagruppen. I dag handlar 70 procent av verksamheten om mat.

Företaget består av sju koncernbolag som har en omsättning i hel- och delägda bolag på drygt 100 miljarder kronor och omkring 22 000 anställda, där varumärken som Hemköp, Willys, Urban Deli, Tempo, Mat.se, Martin & Servera, Åhléns, Kicks och it-återförsäljaren Dustin ingår.

Hur vet man att man vill ta över ansvaret för en så stor familjekoncern?

”Vi är ju fyra syskon, och min mamma har varit väldigt tydlig mot oss allihop. Det har inte funnits några krav, utan hon har sagt att vi ska hitta vår egen väg i livet, vår passion. Men i dag är tre av oss aktiva i ­företaget.”

Enades om familjens värderingar

Familjen började samlas till familjeråd för över 25 år sedan. Antonia Ax:son Johnson har sagt att i början var det ”mycket palestinasjalar och blomvaser som for genom rummet”, men med tiden har övningarna enat familjen.

De har innehållit utbildning om verksamheterna och har resulterat i ett dokument om vilka värderingar som ska genomsyra ägarfamiljens företagande. Exempel på det är tron på individens kreativitet och livslånga lärande, respekt för människor och miljö, samt tron på företagen som sam­hällets största förändringskraft.

”Förra året processade vi värderingarna med nästa generation, som består av samman­lagt sex barn mellan 10 och 21 år. Det var roligt att se att det utmynnade i att värderingarna förblev ungefär desamma”, säger Caroline Berg.

När hon själv tog över som ordförande kände hon sig redo.

”Det var på en intern ledarkonferens för fyra år sedan. När jag stod där och skulle ta över stafettpinnen kände jag att jag ­alltid hade vetat att det skulle bli så här. Jag hade gjort en sorts hyllningsfilm om vad ­Antonia och Göran hade skapat, och jag kände en stor tacksamhet över att få ta över ansvaret för ett bolag som hade en så stark plattform. Vi är finansiellt stabila och obelånade på moderbolagsnivå och vi har jätte­spännande verksamheter med väldigt bra människor.”

Kändes ansvaret tungt?

”Många frågar mig det, men det är inte det. Jag tycker att ansvar är kul och får energi av det. Jag vill utveckla och bygga nytt. Antonia har alltid sagt att varje generation sätter sin prägel på bolaget. Det är ett väldigt starkt och lustfyllt budskap.”

Hoppade högt med hästarna

Caroline Berg påpekar att hon ser sig själv som en orädd person.

”Jag var ganska orädd redan som barn, och det tror jag beror på att jag spende­rade mycket tid på landet på min pappas gård (greve Nils Mörner, som Antonia Ax:son Johnson var gift med 1965–1983, red:s anm). Jag och min syster Alexandra förväntades klara oss själva i naturen, vi ­galopperade snabbt över ängarna och hoppade högt med våra hästar. När vi kom för långt hemifrån släppte vi tyglarna och lät hästarna hitta hem. Det var basen i mitt liv, och det har präglat mitt ledarskap.”

Hon började arbeta i Axel Johnson 2005 och satt sedan i koncernledningen i åtta år som ansvarig för hr, kommunikation och hållbart företagande.

”Men hälften av tiden ägnades åt ­koncernledningsarbete, som förvärvs- och bolagsutvecklingsfrågor, och jag satt med i många styrelser. Det gjorde att jag fick en djup förankring i hela koncernen och kände alla nyckelpersoner väl. Jag ­kände mig väl rustad när jag blev ordfö­rande. Jag kände också ett stort förtroende från Antonia och Göran, mina syskon och människor inne i företaget.”

Varför blev du inte vd innan du blev ordförande?

”Efter åtta år ledningen kände jag att jag kunde skapa mest värde i ordföranderollen och vi har en fantastisk vd i Mia Brunell Livfors. Vi jobbar väldigt nära och kompletterar varandra väl.”

Syskonens olika roller

Caroline Bergs två år äldre syster, ­Alexandra Mörner, är ordförande i systerkoncernen Axel Johnson Inc, som sysslar med energi, vattenrening och medicinteknik i Nordamerika. Hon är även ordförande i icke vinstdrivande Axfoundation samt ledamot i Axel Johnson.

Caroline Bergs åtta år yngre bror, Axel Mörner, är ledamot i Axel Johnson Inc och kapitalförvaltningsföretaget Altocumulus investeringsråd.

Axel Mörners tvillingsyster, Sophie Mörner, är fotograf och gallerist och har valt att inte arbeta aktivt i familje­företaget.

Hur har ni kommit fram till vem som ska ha vilka roller i bolagen?

”Det har varit enkelt, för alla har haft sitt engagemang på olika ställen. Vi var överens om att det var naturligt för mig att ta över efter Antonia i Axel Johnson, eftersom jag hade jobbat i koncernledningen så länge. Men det finns så många roller att ­fylla, så jag är väldigt glad att tre av oss fyra är engagerade i företaget. Annars skulle det nog kännas lite ensamt.”

När Caroline Berg får frågan om det fanns en plan B om inget av syskonen hade gått in i företaget ser hon först förvånad ut, sedan blir hon tyst en stund.

”Nej, det tror jag inte. Jag vet inte vad som hade hänt. Vi är så engagerade att tanken känns främmande. Vi ser företagen som en så stark förändringskraft i sam­hället. Vi har över en miljon kundmöten varje dag och det är en fantastisk plattform om man vill bidra till både affärsnytta och samhällsnytta.”

Förtrollad av filmens värld

Efter gymnasiet tog hon sin mamma på ­orden och skaffade sig en utbildning som lockade henne. Hon läste mediekunskap och psykologi på ett universitet i USA och jobbade sedan med film och tv i flera år.

”Efter första året på college kom jag hem och fick sommarjobb som assistent på SF Produktion. Där öppnade sig filmens värld för mig. Jag blev helt förtrollad, och jag bestämde att film och tv skulle bli mitt huvudämne.”

Via jobb på Strix Television och ZTV kom hon till SVT, där hon främst gjorde dokumentärfilmer om sociala frågor. En film handlade om livstidsdömda kvinnor på Hinsebergsfängelset och deras barn, en ­annan handlade om familjehemsplacerade barn och en tredje handlade om en grundskoleklass i Botkyrka där hälften av ele­verna hade invandrarbakgrund och hälften var infödda svenskar.

”De satt till och med på var sin sida i klassrummet. Det var där mitt engagemang för mångfald och integration startade, som även präglar mig i det jag gör i dag. Men under åren som dokumentärfilmare var jag väldigt besjälad av att förmedla de här berättelserna till världen, och då är ju tv ett fantastiskt medium.”

Saknar du inte arbetet med att göra film?

”Nej, jag gör inte det för jag har ett så spännande jobb. Nu har jag ju jobbat inom Axel Johnson i 15 år, och jag får utlopp för mitt intresse för människor och sociala frågor i det jag gör i dag.”

Integration och mångfald i fokus

Axel Johnson har satt tuffa mål för mångfald och integration i koncernen. År 2020 ska 20 procent av medarbetarna i ledande positioner ha utländsk bakgrund. I dag är siffran 13 procent.

”Vi har en bra bit kvar, även om vi har kommit långt. Däremot har vi redan nått målet om att på koncernövergripande nivå ska fördelningen mellan män och kvinnor vara 50/50 på ledande befattningar”, säger Caroline Berg.

”Eftersom vi har så många kundmöten varje dag vill vi ha medarbetare och ledare som speglar våra kunder. Vi vill också ha den bästa kompetensen, och då blir det självklart att söka i hundra procent i talangpoolen utan att avgränsa sig åt något håll.”

Hon tycker att integration och mångfald är vår tids största fråga, och hon blir bekymrad när hon ser klyftorna öka i samhället. Hon deltar själv regelbundet i flera av sfärens integrationsprogram, som ­Yrkesdörren där etablerade svenskar matchas ihop med nya svenskar för att förmedla kontakter som hjälper de nya att komma in i arbetslivet.

”Jag är inte partipolitiskt engagerad som Antonia har varit, däremot arbetar jag via sakfrågor. Det finns inget som kan vara ­värre än att känna utanförskap, det är ­dåligt för både människor och samhällen. Jag tror att det är oerhört viktigt att motarbeta utanförskapet och därför är vi till exempel partner i Järva politikervecka och vi driver Axelerate Leadership som är ett ledarskapsprogram för personer med utländsk bakgrund.”

I höstens valrörelse väckte ett uttalande i Dagens industri från Antonia Ax:son Johnson uppmärksamhet när hon sa att alliansen borde ta makten med stöd av Sverigedemokraterna.

Hur hänger det ihop med ert mångfaldsarbete?

”Vårt arbete med hållbarhet och mångfald bedrivs integrerat i våra verksamheter varje dag. Engagemanget från oss som ­ägare, där inte minst Antonia har varit en nydanare i svenskt näringsliv, har pågått under decennier. Hennes tro på humanistiska värderingar, och på mångfald, har ­varit hennes ledstjärna i snart 40 år, både inom och utanför företaget. Hon resone­rade om regeringsbildningen ur ett närings­livsperspektiv, och jag ser ingen anledning att recensera hennes resonemang. Det ­arbete vi gör inom Axel Johnson, där vi är ledande på många områden, talar för sig självt.”

Krav på snabbfotat ledarskap

När Caroline Berg tillträdde som ord­förande 2015 lanserades det så kallade 10/50-målet, som innebär att på tio år ska 50 procent av omsättningen bestå helt av nya affärer. Det kan vara nya produkter, tjänster, affärsutveckling ur befintliga verksamheter eller förvärv.

”Sedan vi satte det målet för fyra år ­sedan har vi nått 20 procent, så vi håller en bra takt. Vi har till exempel gjort 71 förvärv, inklu­sive dem som har skett i bolagen. Bland annat har Dustin köpt företag i ­Holland och vi har gjort flera förvärv i teknikhandeln.”

Handeln går just nu igenom sin största transformation i modern tid, där digitalisering, nya kundbeteenden och teknik­utveckling ändras väldigt snabbt. Enligt Caroline Berg kräver det ett lika öppet som snabbfotat ledarskap.

”Det är en utmanande omvälvning och vi har lagt stort fokus på att bygga förändringsbenägna företagskulturer. Vi har en koncernövergripande satsning som går ­under namnet AxJalla, där ’jalla’ betyder skynda på arabiska, där projekt och tester drivs gemensamt inom områden som kunddataanalys, logistiklösningar och finan­siella tjänster.”

Koncernen har ansetts vara sent på ­bollen med e-handel, men i dag består online­handeln för 20 procent av omsättningen.

”Inom bolaget Martin & Servera Restauranghandel står faktiskt onlinehandeln för 71 procent av försäljningen. Eftersom omsättningen ligger på 15 miljarder kronor gör det dem till ett av Nordens största e-handelsbolag”, säger Caroline Berg.

Nytt är också att Axel Johnson har tagit upp kampen om onlinehandeln på läke­medel med Apotea genom lanseringen av delägda Apohem. De Axfoodägda online­bolagen Mat.se och Middagsfrid fick också ny konkurrens när Kinnevik nyligen förvärvade Mathem för närmare 1 miljard kronor.

”Det intressanta är att samma kund gör allting, och det gäller inte minst mig själv. Man vill både handla lågpris på Willys, premium-produkter på Hemköp och avancerad färdigmat hos Urban Deli. Dessutom vill man handla på nätet, i mobilen, i butiken och man vill få varor hemkörda. Att allt pågår samtidigt gör detaljhandeln komplex, men den är också kul eftersom det ­skapar så många nya möjligheter.”

Ett matriarkat i dag

När Antonia Ax:son Johnson började ­arbeta i familjeföretaget möttes hon av ett starkt patriarkat där hon var den första arvtagaren som inte hette Axel, och som kallades ”jäntan” bakom sin rygg.

Har du känt av något liknande?

”Nej. Jag har aldrig behövt tvivla på att något har varit möjligt, utan jag har kunnat se möjligheterna i stället för hindren. Det har berott på att jag har haft en väldigt stark förebild i Antonia. Vi står varandra nära och hon har inte försökt styra mig i mitt ledarskap, utan hon har mer funnits där som ett stöd och ett bollplank.”

I dag är Axel Johnsons ledning ett matriar­kat med Antonia Ax:son Johnson som huvudägare, Caroline Berg som ordförande och Mia Brunell Livfors som vd. Fyra av sex personer i ledningsgruppen är kvinnor.

Din mamma har sagt att hon har drivits av revansch för att visa omvärlden vad ”jäntan” gick för. Vilken har din drivkraft varit?

”Jag har inget revanschbehov, utan jag drivs av att skapa och utveckla hållbara affärer. Jag vill bidra till att det här företaget finns kvar i minst 145 år till.”