Di Weekend INTERVJUER

Han gör glas till livskonst

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

SLINGRANDE. Konstnären Markus Emilson är aktuell med utställningen ”Closer” som omfattar 24 glas-skulpturer, som interagerar med varandra i olika mönster.

Petronelle Halvorsen

Den gränsöverskridande konstnären Markus Emilsson är aktuell med soloutställningen ”Closer” på galleriet Arsenalsgatan 3 i Stockholm. I den utforskar han tankar kring livet och mänsklig gemenskap. ”Det behövs som kontrast till den ökande polariseringen i samhället”, säger han.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Utställningen omfattar 24 bulliga glas-skulpturer, som ser ut att bestå av armar som slingrar sig och interagerar med varandra i olika mönster.

”Utställningen handlar om närhet och intimitet. Alla skulpturer bygger på tankefiguren att vi behöver varandra för att utföra livets dans. Vi berör, gör avtryck, inspireras, speglar och formas kring varandra”, säger Markus Emilsson.

”I ett samhälle där dikotoma tankegångar och polarisering blir allt mer accepterat känner jag ett behov av att påminna mig själv och andra om det brokiga, komplexa och överskridande.”

Alla verken är unikat och de kostar 28 000 – 42 000 kronor. Utställningen pågår den 16 januari – 22 februari. 

När Markus Emilsson kom i kontakt med glashantverk blev det kärlek vid första ögonkastet. Han var på besök hos en kompis som pluggade i Orrefors, när han fick möjlighet att vara med och prova på hantverket i tre dagar.

FAKTA
Markus Emilsson

Ålder: 46 år.

Familj: Partnern Magnus och hunden Siw, en amstaff som är döpt efter Siw Malmkvist.

Bor: I Växjö.

Bakgrund: Magisterexamen från Konstfack och fleråriga utbildningar i glashantverk från Kosta och Orrefors. Har haft separatutställningar och deltagit i ett flertal grupputställningar runt om i Sverige. Har skapat offentliga konstverk och curerat utställningar och gästföreläsare i både Sverige och utlandet. Var senast co-curator för utställningen ”Sydosten” på Kalmar Konstmuseum.

VISA MER

”Det blev tre väldigt intensiva dagar. Egentligen jobbade jag som rekvisitör och attributör inom film och tv då, men när jag åkte ifrån min kompis i Orrefors visste jag att detta var det jag skulle hålla på med. Jag ville inte leva utan glaskonsten. Jag lämnade den trygga tillvaron och utbildade mig i hantverket, två år i Kosta och ett år i Orrefors. Sedan gick jag på Konstfack.”

Kännetecknande för Markus Emilssons arbete är att han uppehåller sig vid var och hur vi möter konsten. Ett sådant exempel är projektet ”Vernissage Halv 7 hos dig”, en glasutställning som fick turnera runt i Kronobergs län våren 2019. Värdar var inte några traditionella gallerier utan fem helt vanliga hushåll, som i sin tur bjöd in grannar, kolleger, anhöriga och vänner till vernissage och visningar. Vernissagen anordnades alltid klockan halv 7 och hushållen fick behålla utställningen 1-2 veckor. 

Leonardo da Vinci fyller upp Louvren

”Jag försökte nå en spridning i parametrar som stad/landsbygd, yngre/äldre och barnfamilj/singelhushåll när jag valde ut de fem hemmen. Ett av dem slog rekord med 90 besökare under en veckas tid”, säger Markus Emilsson. 

”Basutställningen bestod av omkring 15 skulpturer, mindre installationer och konstnärliga bruksobjekt, som fick helt olika uttryck när jag arrangerade dem i de fem olika hemmen. Jag ställde grejer i allt från kakelugnar och öppna spisar till duschar och garderober.”

Resultatet av vernissagerna dokumenterades sedan för att bli till en gemensam utställning på Sveriges Glasmuseum och Kulturparken Småland. Utställningen kommer även att fortsätta turnera under våren 2020.

Ett annat exempel på Markus Emilssons nydanande projekt är ”Mitt Åkersberga”, ett tillfälligt offentligt konstverk som skapades för Österåkers kommun under förra året. 

Länge leve 1700-talsrebellen

Tillsammans med tio ungdomar mellan 16 och 18 år skapade Markus Emilsson åtta videopromenader, som man kunde ta del av genom att ladda ned en app när man gick de utstakade rutterna. 

”I projektet utgick vi från platser som var betydelsefulla för ungdomarnas liv. Verket ger en unik inblick i hur det är att vara ung i Österåker i dag. Under våren 2020 kommer jag att arbeta med en fortsättning på detta konstverk, men denna gång med seniora röster i stället för ungdomar”, säger Markus Emilsson.