Di Weekend INTERVJUER

Företagsledaren bjuder på middag

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Öka textstorlek

FÖREGÅNGARE. Antonia Ax:son Johnson började arbeta med hållbarhet långt innan begreppet hade myntats. ”Ordet kom på 1990-talet. Det handlar om att man kan fortsätta driva sin verksamhet utan att lämna stora spår efter sig.”

Foto: Jesper Frisk

Antonia Ax:son Johnson drar sitt strå till stacken för att hjälpa till med flyktingkrisen. Hon vill få nya och etablerade svenskar att prata jobb och äta middag tillsammans.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

När bilden på den döda syriska flyktingpojken Alan Kurdi spreds över världen var Antonia Ax:son Johnson en av de första näringslivsprofilerna i Sverige som krävde att både politiker och företagare skulle ta ansvar.

”För mig är det självklart att näringslivet kan vara med och förändra. Självklart behöver vi politisk hjälp, men redan då noterade jag att Di skrev att Antonia vill öppna dörrar”, säger hon.

I dag, fyra dagar efter att regeringen har infört gränskontroller i södra Sverige, lanserar Antonia Ax:son Johnson och stiftelsen Axfoundation portalen Öppna dörren.

Projektet samlar Axfoundations helt nya nätverk Yrkesdörren och tre fristående nätverk som grundats av sociala entreprenörer och redan varit verksamma en tid - Kompis Sverige, Invitationsdepartementet och Svenska med baby. De fyra olika nätverken sammanför personer med svensk och internationell bakgrund för vänskap, middagar, föräldraträffar och yrkeskontakter.

”Öppna dörren kommer i kontakt med familjer från till exempel Afghanistan som har bott i Sverige i elva år, men som aldrig har varit i ett svenskt hem.”

Axfoundation bidrar med finansiella resurser och råd och stöd till samtliga nätverk i Öppna dörren. På den egna nätverksportalen Yrkesdörren kan vem som helst registrera sig och sedan matchas mot någon likasinnad inom samma bransch.

”Det är ett mentorssamtal som sedan leder till att man bygger upp ett nätverk”, berättar Antonia Ax:son Johnson, grundare av Axfoundation.

Ett yrkesmöte är en timme och kan leda till ett mentorskap om deltagarna känner att de har ett branschmässigt utbyte av varandra.

”Jag är besjälad av att det är i möten som idéer skapas och kulturer möts. Integration på arbetsmarknaden hänger ihop med integration i övriga samhället. Vi behöver hitta modeller där vi kan ta tillvara den kompetens som människor med internationell bakgrund besitter”, säger Antonia Ax:son Johnson.

Yrkesdörren är ett sätt för både nya och etablerade svenskar att utvidga sina yrkesnätverk. Sverige är ett litet land där sju av tio jobb förmedlas genom kontakter, enligt Axfoundation. Etablerade svenskar har stabila nätverk och behöver bli bättre på att dela med sig av sina kontakter.

”När man läser någons cv är det ganska intetsägande. En kontakt är en bekvämare väg in och det saknar de som kommer hit i dag.”

Utöver yrkeskontakter är Öppna dörren ett projekt som även möjliggör möten mellan kulturer och företagskulturer. Enligt Antonia Ax:son Johnson skiljer sig de sociala koderna i branscher och företag i högre utsträckning från land till land ju högre upp i hierarkin man kommer.

Rutinerna för hur man tar emot kunder i en butik skiljer sig inte lika mycket jämfört med vilka förväntningar ett företag har på en chef. Det betyder att Sverige riskerar att gå miste om bra chefer om de inte får en chans att förstå svensk kultur och företagskultur.

”I Sverige har vi ett telepatiskt ledarskap. Vi är inte tydliga med vad vi förväntar oss. Det är mycket konsensus och det är bra, men det är svårt om man kommer från en annan kultur. Öppna dörren är ett sätt att bygga nätverk och förstå koderna”, berättar hon.

Från politiskt håll vill Antonia Ax:son Johnson se sänkta trösklar på arbetsmarknaden.

”Det ska inte ta sådan tid att komma i arbete. Det är märkligt att det tar längre tid för oss i Sverige än någon annanstans. Det krävs ett helt batteri av åtgärder. Efter höstens stora flyktingtillströmning har jag märkt att både näringslivet och politiker har insett allvaret, vi försöker hitta nya lösningar och tänka nytt”, säger hon.

Antonia Ax:son Johnson är övertygad om att förändring kräver intellektuella diskussioner och kommersiell styrka. Genom företagskraften i Axel Johnson AB och samtalsmöjligheterna i stiftelsen Axfoundation har hon bedrivit miljömässigt och socialt hållbarhetsarbete inom Axel Johnson-koncernen sedan 1980-talet. Öppna dörren är stiftelsens första projekt som vänder sig till allmänheten.

1988 lockades hon av Percy Barnevik att engagera sig inför Riokonferensen, FN:s konferens om miljö.

”Här hemma stod jag inför 100-gruppen, alltså vårt företags 100 viktigaste chefer, och skulle tala om hållbarhet. Jag tror aldrig att jag har sett så blanka ansikten. De ansåg att miljö var något som staten skulle ägna sig åt”, berättar hon.

Antonia Ax:son Johnson försökte få cheferna att förstå att företag tjänar på att vara goda arbetsgivare. Historien gav henne rätt och i dag är hållbarhetsarbete en naturlig del av näringslivet.

”Nyckeln som låste upp var när vi formulerade kopplingen mellan affärsnyttan och hållbarheten. Företag drivs av lönsamhet och av att mätas”, säger Antonia Ax:son Johnson.

När Di frågar om grunden för det personliga engagemanget för social hållbarhet och integration pekar Antonia Ax:son Johnson på ett svartvitt fotografi som hänger på väggen.

Bilden föreställer henne själv som barn tillsammans med sina föräldrar. Hon var tio år när hon kom till Sverige från USA tillsammans med sin pappa, Axel Ax:son Johnson Jr, och sin brasilianska mamma, Antonia do Amaral Souza.

”Jag hade svårt att förstå koderna och de andra barnen. Känslan av att under sex år vara i något slags ingenmansland var väldigt svår. Precis som framgår av bilden var jag ett glatt och bortskämt barn. Det var som en kris i min uppväxt.”

Antonia Ax:son Johnson bär med sig känslan av hur det är att vara udda.

”Som barn generades jag ofta över min mammas osvenska sätt. Hon hade svårt att orientera sig i det svenska samhället under hela sitt liv. Till exempel hälsade hon på andra människor när vi åkte spårvagn. Och det får man ju inte göra i Sverige.”